Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning med föreskrifter om hur avfall ska hanteras samt en avfallsplan. I våra kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö, har vi en gemensam renhållningsordning som respektive kommunfullmäktige antagit.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för vår verksamhet. Här framgår det hur vi utför våra skyldigheter och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Du hittar bland annat information om:

  • Hur utrymmen för avfallsutrymmen ska vara utformade
  • Hur avfallet ska sorteras och förpackas
  • Hur transportvägar ska vara utformade
  • Hur kärl ska vara uppställda

Föreskrifter för avfallshantering Pdf, 2.3 MB.

Avfallsplan

Med hjälp av avfallsplanen styr vi avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner mot en hållbarare utveckling. Avfallsplanen innehåller målområden och mål som ska bidra till att avfallets mängd och farlighet kan minska.

Avfallsplanen innehåller fyra målområden. Målområdena utgår från avfallshierarkin och visar inriktningen på kommunernas avfallsarbete under perioden 2023–2026.

De fyra målområdena är:

  • Minska avfallsmängderna
  • Från avfall till resurs
  • Minska miljöpåverkan från avfallsverksamheten
  • Nedskräpning

Avfallsplan 2023-2026 Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 1 – Lagstiftning och mål som berör avfallsplanen Pdf, 488.4 kB.

Bilaga 2 – Beskrivning av kommunerna Pdf, 299.2 kB.

Bilaga 3 – Avfallshantering i kommunerna Pdf, 1.7 MB.

Bilaga 4 – Framtidens avfallshantering och avfallsflöden Pdf, 326.4 kB.

Bilaga 6 – Nedlagda deponier i kommunerna Pdf, 176 kB.

Bilaga 7 – Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 160 kB.

Bilaga 8 – Samrådsredogörelse Pdf, 237.4 kB.