Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning

Renhållningsordningen, RHO, styr hur avfallet i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner ska hanteras. De tre kommunerna har en gemensam renhållningsordning som antogs av respektive kommunfullmäktige i slutet av februari 2019. Renhållningsordningen består av avfallsföreskrifter och en avfallsplan.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall och Miljös verksamhet. I avfallsföreskrifterna kan du läsa om vad som är ditt ansvar och vad som är vårt ansvar. I avfallsföreskrifterna hittar du bland annat följande information:

  • Hur utrymmen för avfallsutrymmen ska vara utformade
  • Hur avfallet ska sorteras och förpackas
  • Hur transportvägar ska se ut
  • Hur kärl ska placeras

Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner Pdf, 419 kB. (Pdf, 419 kB)

Avfallsplan

Avfallsplanen är en plan som gäller i fyra år. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Målen och åtgärderna ska bland annat bidra till att avfallet i kommunerna minskar och att avfallet blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

I avfallsplanen finns fem övergripande mål:

  • Minska avfallets mängd och farlighet
  • Lätt att göra rätt
  • Avfall som en resurs
  • Minska miljöpåverkan från avfallsverksamheten
  • Minska nedskräpningen

Avfallsplan 2019-2022 för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)