Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning förslag

Här kan du läsa vårt förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner 2023–2026. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och av lokala avfallsföreskrifter.

Avfallsplanen visar inriktningen på kommunernas avfallsarbete under perioden. Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden för det dagliga arbetet i vår verksamhet.

Har du synpunkter på förslaget?

Samråd och granskning pågår från den 8 april 2022 till den 20 maj 2022. Det innebär att du måste se till att vi har dina skriftliga synpunkter senast den 20 maj 2022. Du kan lämna dina synpunkter till oss på två sätt:

Märk e-post eller brev med ”Renhållningsordning”.

Granska förslaget på dessa platser

  • Utställningshallen vid Jönköpings kommuns reception i Juneporten
  • Stadshuset i Huskvarna
  • Habo Bibliotek
  • Kommunhuset i Mullsjö

Frågor?

Om du har frågor om renhållningsordningen eller vill ha mer information, kontakta någon av oss vid June Avfall & Miljö:

Hanna Friman, miljö- och avfallsingenjör:
hanna.friman@juneavfall.se

Caroline Svensson, avdelningschef utveckling:
caroline.svensson@juneavfall.se

Efter samråd och utställning lägger vi till de inkomna synpunkterna i förslaget för ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om den nya renhållningsordningen.