Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Ändringar och uppehåll

Har er avfallsmängd minskat? Då kan ni ändra ert avfallsabonnemang eller ansöka om uppehåll i hämtningen.

Ändra abonnemang

Om verksamhetens behov av soptömning har förändrats kan vi justera tiden mellan hämtningstillfällena. Denna ändring av abonnemanget innebär att avfallet hämtas med ett nytt intervall och att taxan ändras.

Önskar ni ändra abonnemang?

Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare. Den nya tjänsten börjar gälla inom 30 dagar efter det att vi registrerat er ansökan.

Kontaktuppgifter miljö- och avfallsrådgivare

E-post tekniker@juneavfall.se
Telefon Magnus Henrysson 036-171905
Telefon Jan Svensson 036-171906

Ansök om uppehåll i hämtningen

Om ni ska stänga er verksamhet under en tid, kan ni ansöka om uppehåll i hämtningen. Vi kan bevilja för en period om minst tre månader och upp till ett år. Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare. Vi behöver er ansökan senast fyra veckor före uppehållsperiodens början.

Önskar ni längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?

Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.