Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Foldern Lilla avfallsguiden 2023 fastighetsägare.

Lilla Avfallsguiden 2023 – fastighetsägare till flerbostadhus i webbformat

Var så god! All information som finns i foldern finns på olika sidor på juneavfall.se. Men här har vi valt att göra foldern tillgänglig genom att sammanställa de olika delarna på en webbsida.

Varför sopsortera?

Alla har skyldighet att sortera sitt avfall. När avfallet är sorterat kan vi återvinna materialet och spara på jordens resurser.

Undvik felsorteringsavgift

Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallet är rätt sorterat när sopbilen kommer. Vid felsortering tar vi ut en avgift eftersom felsorteringen innebär mer arbete och ökade kostnader för oss.

Lär dig mer om avfallshantering på juneavfall.se

Ditt ansvar som fastighetsägare styrs av miljöbalken, avfallsförordningen
och våra kommunala föreskrifter. Läs mer på vår webbplats där du även hittar aktuell
avfallstaxa och informationsmaterial som kan hjälpa dina hyresgäster att
sopsortera rätt.

Tips – använd sökfunktionen!

Kontakta oss för att få hjälp med avfallshanteringen

Fungerar inte sopsorteringen i er fastighet?

Kanske behöver du...

  • Sätta upp skyltar eller byta ut befintliga?
  • Informationsmaterial till hyresgästerna?
  • Ändra placeringen av sopkärlen?

Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare!

De tipsar bland annat om hur du bäst utformar soprummet, vad ditt abonnemang
innehåller eller vad felsortering innebär.
radgivare@juneavfall.se

Vår app June Avfall & Miljö visar bland annat hur hyresgästerna ska sortera sitt avfall och var de
hittar sortergårdar och återvinningsstationer.

Appen laddar du ner från App Store eller Google Play.

När det gäller hyresgästernas avfall

Som fastighetsägare ska du ge hyresgästen möjlighet att lämna sitt grovavfall i
närheten av sin bostad. Det kan till exempel vara ett rum för grovavfall eller genom att
hyra en tillfällig container.

NYHET!

Från och med i år kan du beställa hämtning av dina hyresgästers grov-, farligt- och elavfall vid fastigheten.

Grovavfall

Om du anlitar en av oss godkänd avfallsentreprenör blir avgiften aldrig högre än maxtaxan i avfallstaxan. Sök: godkända avfallsentreprenörer på juneavfall.se

Farligt avfall och elavfall

Beställ direkt av vår upphandlade entreprenör JRAB – till ett fast pris som följer
avfallstaxan. Berätta om det gäller farligt avfall eller elavfall.

När det gäller fastighetsägarens verksamhetsavfall

Grovavfall

Lämna till en privat avfallsentreprenör eller till sortergård – mot avgift.

Farligt avfall

Kontakta en privat avfallsentreprenör. På sortergården tar vi inte emot farligt avfall från verksamheter.

Elavfall

Lämna gratis till sortergården men visa först ditt avlämnarintyg för vår personal

Vissa helgdagar kan påverka soptömningen i flerbostadshus. Här ser du vilka dagar
som ersätts med annan tömningsdag.
Saknar du någon helgdag i tabellen? Då gäller ordinarie tömningsdag!

Påsk, vecka 14

Ordinarie tömning tisdag 4 april, ny tömning måndag 3 april
Ordinarie tömning onsdag 5 april, ny tömning tisdag 4 april
Ordinarie tömning torsdag 6 april, ny tömning onsdag 5 april
Ordinarie tömning fredag 7 april, ny tömning torsdag 6 april

Påsk, vecka 15

Ordinarie tömning måndag 10 april, ny tömning tisdag 11 april

Första maj, vecka 18

Ordinarie tömning måndag 1 maj – ny tömning tisdag 2 maj

Midsommar, vecka 25

Ordinarie tömning tisdag 20 juni, ny tömning måndag 19 juni
Ordinarie tömning onsdag 21 juni, ny tömning tisdag 20 juni
Ordinarie tömning torsdag 22 juni, ny tömning onsdag 21 juni
Ordinarie tömning fredag 23 juni, ny tömning torsdag 22 juni

Nyår, vecka 52, juldagen

Ordinarie tömning måndag 25 december, ny tömning tisdag 26 december (annandag jul)

Vecka 1, 2024, nyårsdagen

Ordinarie tömning måndag 1 januari, ny tömning tisdag 2 januari

Nya regler för avfallshantering 2024 och 2027

Från och med 2024 ska alla sortera och kunna lämna sitt matavfall nära fastigheten.
Tre år senare gäller detsamma för förpackningar. Det innebär att alla fastighetsägare
behöver fundera över lämpliga ytor redan nu.
Vi berättar mer på juneavfall.se