Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tryckimpregnerat spillvirke i en container.

Lämna mer byggavfall till byggboden

Byggboden på Jönköpings sortergård gapar tom alldeles för ofta. Inte på grund av att byggmaterialet återanvänds utan snarare på grund av att få lämnar in sitt överblivna byggavfall till återanvändning. Ofta slängs det i containrarna och miljöförtjänsten blir mindre.

Hösten 2018 verkställde June Avfall & Miljö sin idé med en byggbod, på sortergården i Jönköping. Till byggboden kan företag och privatpersoner lämna överblivet byggavfall som fortfarande är användbart. Byggmaterialet står till allmänhetens förfogande och gynnar miljön då det används ännu en gång. Syftet är att minska avfallet och sätta ytterligare fokus på materialåtervinning.
– Det byggmaterial som idag lämnas i byggboden är populärt och går åt väldigt fort. Det glädjer oss, säger Håkan Karlsson, produktionschef på sortergårdarna, och fortsätter:
– Tyvärr går mycket material till spillo. Många slänger det i någon av våra containrar. Tryckt trä, reglar, pallkragar, isolering och takpapp är exempel på byggmaterial som kunde återanvänts istället
Att låta kunderna ta med sig inlämnat byggavfall, är ett led i arbetet med att uppnå ett av EUs miljömål. Redan nästa år, 2020, ska återvinningsgraden för materialåtervinning och återanvändning av icke farligt bygg- och rivningsavfall uppnå 70 procent.
– Låt ditt överskott komma till nytta. Genom att återanvända mer skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle, uppmanar Håkan Karlsson.

 

Byggboden på Jönköpings sortergård.

 June Avfall & Miljö vill att fler lämnar användbart byggavfall i byggboden på Jönköpings sortergård.