Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Brädor av olika slag.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall kallar vi det avfall som uppstår när du river väggar, byter fönster, renoverar badrum eller bygger i din egen bostad eller om du är anlitad att utföra tjänsten. Avfallet består av olika material som du ska sortera. Här får du veta mer.

Bygg- och rivningsavfall kan till exempel vara trasigt kakel, brädor, spikar, fönster, väggar med mera.

Alla som producerar bygg- och rivningsavfall har sorteringsansvar. För bygg- och rivningsavfall gäller kravet att sortera ut minst sex sorters avfallsslag.

Du har också krav på dig att sortera vid källan, det vill säga vid den bostad/fastighet som avfallet uppstått.

Sortera nedanstående avfall för sig:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

När du själv renoverar, restaurerar och river

Som privatperson är du välkommen att lämna ditt bygg- och rivningsavfall på sortergården. Sortera varje avfallsslag för sig. Därefter lämnar du det till sortergården.

Uppstår det farligt avfall, till exempel målarfärg, kylskåp, elkablar, kan du lämna avfallet till sortergården.

Du kan också välja att anlita en privat avfallsentreprenör som tar hand om ditt avfall vid bostaden, mot avgift.

När företag renoverar, restaurerar och river

Är du en hantverkare som är anlitad till att renovera, restaurera, riva eller bygga, räknas avfallet som uppstår som verksamhetsavfall.

Uppstår det farligt avfall, till exempel målarfärg, ska du lämna till en privat entreprenör. Kylskåp, fläktar, elkablar och annat elavfall får du lämna till sortergården – om du uppvisar avlämnarintyg.

Oavsett om avfallet uppstått hos en privatperson, eller någon annanstans, är ditt företag ansvarigt för att ta hand om avfallet.

Vem får lämna avfall till sortergården?

På sortergården får alla som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Tjänsten ingår i den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Företag och verksamheter får lämna avfall till sortergården men ska då betala för avfallet. Företag och verksamheter kan också välja om de hellre vill anlita en privat avfallsentreprenör.

Det här gäller för

Verksamhetsavfall på sortergården