Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Överfyllt sopkärl.

Tilläggstjänster och avgifter småhus

Har du mer avfall än vanligt? Du kanske vill beställa en extra soptömning eller har fått en avgift för att locket på sopkärlet inte går att stänga? Här ser du vilka tilläggstjänster vi erbjuder och hur du undviker vissa avgifter genom att göra rätt.

Avgifterna och tilläggstjänsterna gäller för småhus – en byggnad avsedd som permanent bostad för en eller två hushåll, som taxeras som småhus. Tilläggstjänsterna beställs via kundtjänst eller via Mina sidor. I nedanstående priser är momsen inkluderad.

Extrakärl för restavfall

Om ditt hushåll har mycket restavfall, kanske på grund av blöjor eller något annat, kan du teckna abonnemang för extra kärl i kombination med abonnemangen Fastighetsnära insamling och Sortera mat- och restavfall. Kärlet kommer då tömmas i samband med ordinarie tömning varannan vecka.

Avgift för extrakärl

Kärlstorlek 190 liter, 950 kronor
Kärlstorlek 370 liter, 2 190 kronor

Avgift för dragavstånd och placeringstillägg tillkommer om kärlen är placerade längre än
tre meter från sopbilens uppställningsplats.

Leverans, byte och hämtning av kärl

Vi levererar och hämtar kärl när du byter abonnemang eller storlek på kärlet, likaså om du tecknar eller säger upp abonnemang.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl
Pris per kärl och tillfälle 200 kronor

Extratömning av kärl

Har du fått större avfallsmängder än vanligt eller har du missat att ställa ut ditt kärl vid planerat tömningstillfälle? Då kan denna tjänst vara en bra lösning för ditt hushåll.

Avgift för extratömning av kärl

Pris per kärl och tillfälle
Kärl som rymmer upp till 370 liter 300 kronor
Kärl som rymmer mer än 370 liter 350 kronor

Avgift för överfullt kärl

Tänk på vår personals arbetsmiljö. När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Det blir svårare att hantera och kan bli för tungt. Kanske har du valt för litet kärl eller har behov av extratömning eller extrakärl?

Avgift för överfullt kärl
Pris per kärl och tillfälle 300 kronor.

Avgift för felsortering

Vi värnar om miljön och strävar efter att material- och energiutvinna så mycket som möjligt av hushållens avfall. När avfall hamnar "fel" kan det förstöra stora delar av sopbilens last. Om till exempel matavfall blandas med annat material förstörs möjligheten att producera biogas (som är ett miljöriktigare fordonsbränsle än bensin). För att minimera felsorteringen kontrollerar våra chaufförer kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med tömning.

Avgift för felsortering
Felsortering 300 kronor.
Upprepad felsortering 1 000 kronor/kärl och tillfälle.

Placeringstillägg

Om det är svårt att nå ditt kärl tillkommer ett placeringstillägg per kärl och år. Det samma gäller om du har placerat kärlet mer än 20 meter från sopbilens uppställningsplats.

Avgifter för placeringstillägg hittar du i aktuell avfallstaxa.