Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två tidningshögar.

Foto: Avfall Sverige.

Returpapper

Lämna in dina tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter till återvinning. Då kommer materialet till användning igen.

Alla ska lämna in returpapper till återvinning. Om du saknar fastighetsnära insamling vid din bostad får du lämna ditt returpapper vid en återvinningsstation.

Har du företag eller är ägare till flerbostadshus och vill införa fastighetsnära insamling av returpapper? Anlita en entreprenör som är godkänd (auktoriserad) av oss eftersom vi sköter det kommunala ansvaret för avfallshantering i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö, där returpapper ingår sedan 1 januari 2022.

Fakta

Genom att samla in och återanvända papper sparar vi både skog och energi i jämförelse med att använda ny träråvara. Papper är värdefullt och kan återvinnas ungefär 7 gånger.