Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Driftstörning

Flera av våra sopbilar har svårt ta sig fram på grund av snö, halka och oplogade vägar. Det innebär att din soptömning kan bli försenad. Låt ditt sopkärl stå framme så kommer vi så snart vi kan. Vi vet inte hur lång förseningen blir.

Kom ihåg att skotta och sanda

Undvik utebliven tömning genom att skotta eller sanda vägen fram till ditt sopkärl. Som fastighetsinnehavare ansvarar du för att sophämtaren kan komma fram till sopkärlet på ett säkert sätt.

Om vi tömt det ena FNI-kärlet men inte det andra

Du som har fastighetsnära insamling, FNI, har två sopkärl. En sopbil tömmer kärl 1 då den har fack för matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar. En annan sopbil tömmer kärl 2 då den samlar in förpackningar. Vanligtvis tömmer vi båda kärlen samma dag men inte samma tid. När våra sopbilar har svårt att ta sig fram kan det innebära att båda eller endast det ena kärlet töms en eller flera dagar senare. Men vi tömmer ditt kärl så snart vi kan så låt det stå framme tills vi tömt det.

Planerade ändringar

Helger som påverkar din soptömning

Vid storhelger ändrar vi tillfälligt soptömningen. Alla dessa tider hittar du här nedan.

Småhus och fritidshus

Helger som påverkar din soptömning

Flerbostadshus och verksamheter

Helger som påverkar er soptömning