Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Trycksaker

Här hittar du vår avfallsfolder på svenska och vår sorteringsguide på olika språk. De är sparade i pdf-format som du kan ladda ner och läsa på skärmen, skriva ut på papper eller spara digitalt.

Avfall 2021

I vår folder Avfall 2020 hittar du information om bland annat sortergårdarnas öppettider, taxor och ändrade soptömningsdagar vid storhelger. Foldern delas inte ut till hushållen i år men här kan du ladda ner den.

Du hittar foldern på den här sidan

Avfall 2021 – folder

Sorteringsguide på olika språk

En enkel sorteringsguide som visar hur du sorterar matavfall, restavfall och förpackningar. Guiden är i A4-format och det är enkelt att skriva ut foch sätta upp. Den är också översatt till arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska och somaliska.

Du hittar alla guider på den här sidan

Sorteringsguide – på olika språk