Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Trycksaker

Här hittar du vår avfallsfolder på svenska och vår sorteringsguide på olika språk. De är sparade i pdf-format som du kan ladda ner och läsa på skärmen, skriva ut på papper eller spara digitalt.

Lilla avfallsguiden 2023 – småhus

I vår folder hittar du information om bland annat sortergårdarnas öppettider, taxor och ändrade soptömningsdagar vid storhelger.

Lilla avfallsguiden 2023 småhus

Sorteringsguide på olika språk

En enkel sorteringsguide som visar hur du sorterar matavfall, restavfall och förpackningar. Guiden är i A4-format och det är enkelt att skriva ut foch sätta upp. Den är också översatt till arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska och somaliska.

Du hittar alla guider på den här sidan

Sorteringsguide – på olika språk