Juneavfalls logotyp
Villa framför flerbostadshus.

Hushåll

Det är viktigt att sortera mat, möbler, förpackningar, läkemedel och andra sorters avfall för sig för att systemet kring vår hantering ska fungera. Det gäller oavsett om du bor i villa eller flerbostadshus. Vi är alla skyldiga att följa de avfallsregler som gäller i den kommun vi befinner oss i. Tack för att du hjälper till med att sortera ditt avfall!

Exempel på avfall

Mat och restavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar är exempel på avfall från hushåll. Här ingår även kasserade möbler, cyklar och liknande föremål. Likaså överblivna läkemedel och miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, el-apparater, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår i avfall från hushåll. De olika sorterna hushållsavfall kräver olika sorteringar för att kunna tas om hand på rätt sätt.

Är du osäker på hur du ska sortera?
Vi hjälper dig i vår Sorteringsguide A–Ö

Lämna till sortergården

Grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ska du lämna till någon av våra sortergårdar (eller återvinningscentraler som andra kommuner kallar dem). Här lämnar du även hela eller trasiga kläder. Vissa sortergårdar har prylbodar där du kan lämna begagnade men fungerande saker. På Jönköpings sortergård finns en byggbod där du kan lämna eller hämta överblivet byggmaterial.

Sortergårdar och öppettider

Farligt avfall och elavfall

Eftersom farligt avfall och elavfall är farligt för människor, djur och natur om det slängs fel, är det viktigt att lämna dem till sortergårdarna.

Farligt avfall

Elavfall

Lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstationen

Förpackningar och tidningar ska du sortera för sig och lämna till en återvinningsstation. Men om du bor i villa kan du välja abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI. Då sorterar du direkt i dina kärl.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI.

Ju fler förpackningar och tidningar som du lämnar till återvinning gör att det krävs mindre nytt material för att tillverka nya produkter. På så sätt sparar vi både råvara och i många fall olja.

Förpackningar och tidningar går att återvinna flera gånger om.
Läs vidare om du vill veta mer om varför du ska sortera förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer