Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vackert äldre fönster med spetsgardiner.

Taxor fritidshus

Har du en sommarstuga? Här hittar du information om olika abonnemang och kostnader för hushållsavfall. Vi tömmer dina sopkärl sammanlagt tio gånger under perioden maj till september, 2022.

Välj det avfallsabonnemang som passar bäst för boendet i ditt fritidshus. Men ju mer du sorterar desto mindre blir kostnaderna och miljöpåverkan. I alla abonnemang ingår restavfall. Därför är det viktigt att du vet att restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Exempel på restavfall är blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bindor, toalettborstar, bomullstops med mera. Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du alltid lämna dina tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) till en återvinningsstation så att materialen kan användas till nya produkter. De hör inte hemma i restavfallet.

Tre abonnemang

Samtliga abonnemang består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per fritidshus. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
Den fasta avgiften för 2022 är 950 kronor för hushåll i en fritidshus.

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av tömningsintervall och avståndsklass.

Sortera mat- och restavfall, SM

Här sorterar du både matavfall och restavfall för sig. Matavfallet rötas för att bli fordonsbränsle och biogödsel medan restavfallet omvandlas till energi. Förpacka matavfallet i påsar som är godkända för matavfall. De är gratis och du hämtar dem på en sortergård eller i utvalda matbutiker.

Sopkärlet rymmer 370 liter och skiljer matavfallet från restavfallet med hjälp av en vägg. Vi tömmer det varannan vecka. Kontakta oss om du har frågor eller vill ändra abonnemang.

Abonnemang: Osorterat mat- och restavfall

Här får du blanda matavfall och restavfall i samma soppåse. Restavfallet omvandlas till fjärrvärme eller el. Detta avfallsabonnemang har högst taxa eftersom det är sämst för miljön och vi har en miljöstyrande taxa.

Sopkärlet rymmer 190 liter och vi tömmer det varannan vecka.

Hemkompostera

Här lämnar du endast restavfall. Restavfallet omvandlas till fjärrvärme eller el. Matavfallet lägger du i din kompost. Sopkärlet rymmer 190 liter och vi tömmer det varannan vecka om du inte ansökt om förlängt hämtningsintervall, till var fjärde vecka. 

Innan du tecknar abonnemang hos oss ska du anmäla din planerade hemkompostering och eventuell förlängning av hämtningsintervall, till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Taxa fritidshus

Gäller från  2022-01-01. Priserna är inklusive moms.

Avståndsklasser
Avstånd 1: Kärlet står fritt från hinder inom 3 meter från farbar väg.
Avstånd 2: Kärlet står fritt från hinder mellan 3,1 och 10 meter från farbar väg.
Avstånd 3: Kärlet står fritt från hinder inom 10,1 och 20 meter från farbar väg.

Abonnemang: Sortera mat- och restavfall (tömning varannan vecka)

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 370 liter

540 kr

1 100 kr

1 650 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 140 liter
(kan inte nytecknas)

1 020 kr

1 620 kr

2 230 kr

Rörlig avgift, kärl 190 liter

1 020 kr

1 620 kr

2 230 kr

Rörlig avgift, kärl 370 liter
(kan inte nytecknas)

2 640 kr

3 240 kr

3 840 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Hemkompostera, tömning restavfall varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 190 liter

970 kr

1 540 kr

2 100 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Hemkompostera, tömning restavfall var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 190 liter

410 kr

700 kr

980 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr

Dokument