Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tillgänglighet på juneavfall.se

Det kommunala bolaget June Avfall & Miljö AB står bakom den här webbplatsen. Vi jobbar ständigt för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport som beskriver hur juneavfall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan uppmärksamma oss på brister som vi behöver åtgärda.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet, Innehåll som inte är tillgängligt, nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen stämmer delvis överens med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

Våra pdf-dokument innehåller en del brister. Vi kommer tillgänglighetsanpassa dem under 2021 om inget annat anges. I de fall vi inte kan tillgänglighetsanpassa dem tar vi bort dem från juneavfall.se.

Brister i nedanstående pdf-er

  • Föreskrifter för avfallshantering giltig till och med 2022, tillgänglighetsanpassas 2023
    Upptäckta brister: Tabeller har underkända rubriker.
  • Avfallsplan 2019–2022, giltig till och med 2022, tillgänglighetsanpassas 2023
    Upptäckta brister: Taggad PDF, logisk läsordning, titel, bokmärken,taggat innehåll, tabbordning, alternativtexter för figurer, inkapslade, kopplade till innehåll, döljer anteckning, för andra element. Tabeller: TH och TD. Rubriker, regelbundenhet, sammanfattning. Listor: Listpunkter, Lbl och Lbody. Rubriker: Relevant kapsling.
  • Avfallstaxan 2020, tillgänglighetsanpassas 2021

Genom ovanstående juridiska dokument får invånarna ta del av det underlag som kommunstyrelsernas använder vid beslut som rör avfall. I texterna ingår både paragrafer och fackmässiga ord som kan vara svåra att förstå. Detta språk kommer sannolikt användas även i framtiden när dokumenten uppdateras eller ersätts med nya tidsenliga versioner.

När vi publicerar nästa version av dokumenten ska inga tillgänglighetsbrister finnas (förutom det juridiska språket).

Andra pdf-er med brister

Avfall 2020 – folder (texten finns tillgänglig på en separat webbsida). Syftet med pdf-dokumentet är att det kan skrivas ut.

Sorteringsguide – på olika språk (svensk information finns på webbplatsen). Syftet med pdf-dokumenten är att de ska skrivas ut och sättas upp.

Detta sorteras som matavfall (samma information finns på webbplatsen). Pdf-dokumentet är till för utskrift. Två upplagor – en för småhus och en annan för flerbostadshus.

Sortergårdskort för företag. Informationen finns på webbplatsen. Pdf-dokumentet är till för utskrift.

Kartor över våra sortergårdar. Kartorna är till för utskrift för bilburna kunder för att visa i vilken ordning containrarna står på respektive sortergård. Samma information finns på webbplatsen. Pdf-dokumenten är till för utskrift.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du behöver innehåll från juneavfall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

info@juneavfall.se.

036-171900

Formulär – kontakta oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter? Då kan du klaga på vår hantering hos

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Vi har gjort en självskattning av juneavfall.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Vi har använt nedanstående granskningsverktyg

  • Publiceringsverktyget SiteVisions inbyggda tillgänglighetskontroll
  • DIGG testverktyg
  • Adobe Acrobat Pro DC

Webbplatsen juneavfall.se är publicerad den 2 januari 2018.

Redogörelsen är uppdaterad den 9 oktober 2020.