Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tillgänglighet på juneavfall.se

Det kommunala bolaget June Avfall & Miljö AB står bakom den här webbplatsen. Vi jobbar ständigt för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport som beskriver hur juneavfall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan uppmärksamma oss på brister som vi behöver åtgärda.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet, Innehåll som inte är tillgängligt, nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen stämmer delvis överens med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

Våra pdf-dokument innehåller en del brister.

Brister i nedanstående pdf-er

 • Föreskrifter för avfallshantering giltig till och med 2022.
  Upptäckta brister: Tabeller har underkända rubriker.
 • Avfallsplan 2019–2022, giltig till och med 2022.
  Upptäckta brister: Taggad PDF, logisk läsordning, titel, bokmärken,taggat innehåll, tabbordning, alternativtexter för figurer, inkapslade, kopplade till innehåll, döljer anteckning, för andra element. Tabeller: TH och TD. Rubriker, regelbundenhet, sammanfattning. Listor: Listpunkter, Lbl och Lbody. Rubriker: Relevant kapsling.

Genom ovanstående juridiska dokument får invånarna ta del av det underlag som kommunstyrelsernas använder vid beslut som rör avfall. I texterna ingår både paragrafer och fackmässiga ord som kan vara svåra att förstå. Detta språk kommer sannolikt användas även i framtiden när dokumenten uppdateras eller ersätts med nya tidsenliga versioner.

När vi publicerar nästa version av dokumenten ska inga tillgänglighetsbrister finnas (förutom det juridiska språket).

Andra pdf-er med brister

Avfall 2022 – folder (texten finns tillgänglig på en separat webbsida). Syftet med pdf-dokumentet är att det kan skrivas ut.

Sorteringsguide – på olika språk (svensk information finns på webbplatsen). Syftet med pdf-dokumenten är att de ska skrivas ut och sättas upp.

Detta sorteras som matavfall (samma information finns på webbplatsen). Pdf-dokumentet är till för utskrift. Två upplagor – en för småhus och en annan för flerbostadshus.

Kartor över våra sortergårdar. Kartorna är till för utskrift för bilburna kunder för att visa i vilken ordning containrarna står på respektive sortergård. Samma information finns på webbplatsen. Pdf-dokumenten är till för utskrift.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du behöver innehåll från juneavfall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

info@juneavfall.se.

036-171900

Formulär – kontakta oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter? Då kan du klaga på vår hantering hos

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Vi har gjort en självskattning av juneavfall.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Vi har använt nedanstående granskningsverktyg

 • Publiceringsverktyget SiteVisions inbyggda tillgänglighetskontroll
 • DIGG testverktyg
 • Adobe Acrobat Pro DC

Webbplatsen juneavfall.se är publicerad den 2 januari 2018.

Redogörelsen är uppdaterad den 8 augusti 2022.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Den här webbplatsen använder temporära, sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt på din dator. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Våra cookies

 • sv-cookie-consent (sv-internal-sv-cookie-consent) - Lagrar cookie-samtycke.
 • JSESSIONID (sv-internal-JSESSIONID) - Cookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision (vår webbplatsform) till en mängd olika saker knutna till användaren.
 • svsession_ (sv-internal-svsession) - Används av inloggningsfunktionen Secure cookie.

Stoppa cookies

När du besöker vår webbplats kommer du få en fråga om du accepterar att vi använder cookies. Vill du inte acceptera cookies väljer du helt enkelt det valet. Genom inställningar i webbläsaren kan du också radera tidigare sparade cookies.