Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Taxor småhus

Du som bor i villa i Habo, Jönköping eller Mullsjö kan välja mellan fyra olika abonnemang för din sophämtning: Fastighetsnära insamling, Sortera matavfall, Hemkompostera eller Osorterat avfall. Ditt val av abonnemang påverkar din avgift.

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år.

Fast avgift

Varje villa har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.

Taxan räknar du ut genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2020-01-01.

Avståndsklasser

Avståndsklass 1

Kärl som inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.

Avståndsklass 2

Kärl som står mellan 3,1–10 meter från farbar väg. Gäller även kärl bakom hinder.

Avståndsklass 3

Kärlet står mellan 10,1–20 meter från farbar väg.

Fastighetsnära insamling, FNI, tömning kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 2 st 370 liter kärl

1 820 kr

2 350 kr

2 880 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

3 030 kr

3 560 kr

4 090 kr


Läs mer om abonnemanget

Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera matavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

2 095 kr

2 625 kr

3 155 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

3 305 kr

3 835 kr

4 365 kr


Läs mer om abonnemanget

Sortera matavfall

Hemkompostera‌, tömning av restavfall varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

2 295 kr

2 825 kr

3 355 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

3 505 kr

4 035 kr

4 565 kr


Hemkompostera‌, tömning av restavfall var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

1 830 kr

2 095 kr

2 360 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

3 040 kr

3 305 kr

3 570 kr


Läs mer om abonnemanget

Hemkompostera

Osorterat hushållsavfall, tömning varannan vecka, 190 liters kärl

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

4 615 kr

5 145 kr

5 675 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

5 825 kr

6 355 kr

6 885 kr


Osorterat hushållsavfall, tömning varannan vecka, 370 liters kärl

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

6 535 kr

7 200 kr

7 860 kr

+ Fast avgift

1 210 kr

1 210 kr

1 210 kr

Summa inklusive moms

7 745 kr

8 410 kr

9 070 kr


Läs mer om abonnemanget

Osorterat hushållsavfall

Dokument

På sidan 11 börjar kapitlet Småhus 2020 års taxa i

Avfallstaxa 2020PDF (pdf, 3.5 MB)