Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Avfallstaxa 2024 omslag.

Avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2024 – med aktuella avgifter för sophämtning vid småhus, fritidshus, flerbostadshus, företag och verksamheter.

Varje år tar vi fram förslag till ny avfallstaxa där avgifterna motsvarar våra förväntade kostnader, för bland annat insamling och behandling av avfall i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

Därefter tar kommunfullmäktige, från var och en av de tre kommunerna, beslut om avfallstaxan ska antas.

Avfallstaxa 2024 Pdf, 404.6 kB. dokument