Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hemkompostera

I abonnemanget ingår endast ett avfallskärl för restavfall. Övrigt avfall som förpackningar och tidningar, lämnar du till en återvinningsstation. Matavfall komposterar du i din godkända kompostbehållare. Kom ihåg att först anmäla din hempostering till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Vårt uppdrag är att tömma ditt avfallskärl, med restavfall, varannan vecka. Kärlet rymmer 190 liter. Mängden restavfall varierar mellan olika hushåll. Producerar ditt hushåll lite restavfall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Då tömmer vi var fjärde vecka istället.

I avfallskärlet ska endast restavfall finnas. Restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Exempel på restavfall är blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bindor, toalettborstar, bomullstops med mera.

Anmäl din planerade hemkompostering

Innan du kan teckna abonnemanget ska du anmäla din planerade hemkompostering till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.
Mer information finns på respektive kommuns webbsida, se länkar längst ner på sidan.

Förlänga hämtningsintervallet för restavfall

Du kan förlänga hämtningsintervallet för restavfallet från varannan till var fjärde vecka efter beslut från Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.
Mer information finns på respektive kommuns webbsida, se länkar längst ner på sidan.

Bra att tänka på när du komposterar:

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial till exempel med torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.