Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Ett sopkärl.

Hemkompostera

Här får du veta vad abonnemanget Hemkompostera innebär och vad som krävs för att kunna teckna det. Du får veta vilka du ska kontakta för att anmäla din hemkompost eller för att förlänga tömningsintervallet. Kärlet är endast avsett för restavfall därför passar vi på att berätta om vad restavfall är och var du lämnar annat avfall.

I abonnemanget ingår ett 190 liters sopkärl för restavfall med tömning varannan vecka.

Anmäl din planerade hemkompostering

Innan du kan teckna abonnemanget ska du anmäla din planerade hemkompostering till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.
Mer information finns på respektive kommuns webbsida, se länkar längst ner på sidan.

Förlänga hämtningsintervallet för restavfall

Mängden restavfall varierar mellan olika hushåll. Producerar ditt hushåll lite restavfall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.
Mer information finns på respektive kommuns webbsida, se länkar längst ner på sidan.

Sopkärl för restavfall

I ditt sopkärl lämnar du endast restavfall. Exempel på restavfall är blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bindor, toalettborstar, bomullstops med mera. Det är alltså sådant som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Gör så här med annat avfall

Varje avfall måste sorteras för sig för att kunna återbrukas, återvinnas eller energiutvinnas. Därför är det vikitigt att du tar hand om och sorterar ditt avfall rätt. Förpackningar och tidningar/returpapper, ska du lämna du till en återvinningsstation. Matavfall komposterar du i din godkända kompostbehållare. Grovavfall, elavfall och farligt avfall lämnar du på en sortgård.

Bra att tänka på när du komposterar:

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial till exempel med torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Fastighetsnära insamling och hemkompost?

Hösten 2024 blir fastighetsnära insamling, FNI, obligatoriskt för alla småhus. FNI består av två kärl som vardera rymmer 370 liter. Om miljö- och hälsoskyddskontoret har godkänt att du komposterar matavfall kan du fortsätta med det. När du komposterar allt ditt matavfall ska du lämna facket för matavfall, i kärl 1, tomt. Kärlet är anpassat till sopbilen, därför får matavfallsfacket endast användas till matavfall och inte till något annat.

Läs mer vad som ingår i FNI