Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vår personal tömmer en brunn men en slang som går till slambilen.

Taxor slam

Har du enskild avloppsanläggning, så kallad slambrunn? Här hittar du prisuppgifter och uppgifter om brådskande tömning av slam.

Taxorna gäller från och med 2022-01-01, momsen är inkluderad i priserna.

Avgifter

Avgift för regelbunden slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, per tillfälle:

Pris för anläggning med volym 0–1,5 m³: 880 kronor.
Pris för anläggning med volym 1,6–4 m³: 1 370 kronor.
Pris för anläggning med volym 4,1–7 m³: 2 010 kronor.
Pris för anläggning med volym över 7 m³: 360 kronor per m³.

Avgift för slangdragning:

Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.
Pris per 10-metersintervall och tillfälle: 190 kronor.

Avgift för extra slamtömning inom fem arbetsdagar, per tillfälle:

Pris för extra slamtömning: 980 kronor.
+ ordinarie abonnemangsavgift.

Avgifter för akut slamtömning:

Pris för akut slamtömning inom 24 timmar: 3 420 kronor + ordinarie tömningsavgift
Jourtillägg, vardagar mellan klockan 16 och 8 samt helger: 3 060 kronor.

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning:

Framkörningsavgift är 660 kronor.
Du får framkörningsavgift om vi inte kunnat tömma din slamanläggning på grund av hinder. Det gäller även om anläggningen inte varit uppmärkt, brunnslocket är för tungt eller om du inte avbeställt tömningen.

Akut behov av slamsugning?

Ring kundtjänst 036-17 19 00. Ringer du efter kontorstid hänvisar vår telefonsvarare dig till jourhavande slamtömmare.

Om du ska flytta

Vanligtvis räcker det att du flyttanmäler din sophämtning. Men om du har slam och saknar sophämtning får du kontakta oss.

Lagen

Enligt lag ska slamsugningsbilen komma minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag (dispens).

Om du vill ha dispens

Hur många tömningar per år du behöver beror främst på hur många personer ni är som använder anläggningen, likaså hur stor anläggningen är och vilken funktion den har.

Vill du öka intervallet mellan dina slamtömningar eller vill du ta hand om det själv? Då ansöker du om dispens hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Du kan ansöka om:

  • förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.