Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vår personal tömmer en brunn men en slang som går till slambilen.

Taxor slam

Har du enskild avloppsanläggning, så kallad slambrunn? Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Här hittar du prisuppgifter och uppgifter om brådskande tömning av slam.

Taxorna gäller från och med 2021-01-01, momsen är inkluderad i priserna.

Avgifter

Avgift för regelbunden slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, per tillfälle:

Pris för anläggning med volym 0–1,5 m³: 860 kronor.
Pris för anläggning med volym 1,6–4 m³: 1 340 kronor.
Pris för anläggning med volym 4,1–7 m³: 1 970 kronor.
Pris för anläggning med volym över 7 m³: 350 kronor per m³.

Avgift för slangdragning:

Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.
Pris per 10-metersintervall och tillfälle: 190 kronor.

Avgift för extra slamtömning inom fem arbetsdagar, per tillfälle:

Pris för extra slamtömning: 965 kronor.
+ ordinarie abonnemangsavgift.

Avgift för akut slamtömning:

Pris för akut slamtömning inom 24 timmar: 3 350 kronor.
Jourtillägg, vardagar mellan klockan 16 och 8 samt helger: 3 000 kronor.

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning:

Framkörningsavgift är 650 kronor.
Avgiften tillkommer när tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, eller att anläggningen inte varit uppmärkt, brunnslocket är för tungt eller då kunden inte avbeställt tömning.

Akut behov av slamsugning?

Ring kundtjänst 036-17 19 00. Ringer du efter kontorstid hänvisar vår telefonsvarare dig till jourhavande slamtömmare.

Undvik onödiga körningar och avgifter

Om vi åker till din anläggning men inte kan göra vårt jobb på grund av vi inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra brister i arbetsmiljön tar vi ut en framkörningsavgift om 460 kronor.

Om du ska flytta

Vanligtvis räcker det att du flyttanmäler din sophämtning. Men om du har slam och saknar sophämtning får du kontakta oss.

Lagen

Enligt lag ska slamsugningsbilen komma minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag (dispens).

Om du vill ha dispens

Hur många tömningar per år du behöver beror främst på hur många personer ni är som använder anläggningen, likaså hur stor anläggningen är och vilken funktion den har.

Vill du öka intervallet mellan dina slamtömningar eller vill du ta hand om det själv? Då ansöker du om dispens hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Du kan ansöka om:

  • förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.