Juneavfalls logotyp

Fastighetsägare & verksamheter

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Vi hjälper dig gärna med rådgivning.

Skicka e-post till våra avfallstekniker via adressen tekniker@juneavfall.se

Farligt avfall i verksamheter

Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter – enbart från privatprivatpersoner. Istället hänvisar vi dig till lokala entreprenörer till exempel JRAB, Stena Recycling och Suez.