Juneavfalls logotyp
Åtta djupbehållare i olilka format.

Fastighetsägare & verksamheter

Alla fastighetsägare och andra verksamhetsutövare ska känna till hur verksamhetens avfall ska hanteras. Vi hjälper dig gärna med rådgivning.

Skicka e-post till våra miljö- och avfallsrådgivare via adressen tekniker@juneavfall.se

Farligt avfall i verksamheter

Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter – enbart från privatpersoner. Istället hänvisar vi dig till lokala entreprenörer till exempel JRAB, Stena Recycling och Suez.