Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Flera små hus sedda från ovan.

Småhus

Tillsammans ser vi till att avfallet från din villa, radhus eller kedjehus hamnar på rätt plats så att det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Därför behöver du veta hur du ska hantera ditt hushållsavfall, vilka avfallsabonnemang du kan välja mellan, vad de kostar och när ditt sopkärl töms. Du får också ta del av våra villkor och tips och lära dig mer om hur soptömning går till.

Enligt renhållningsordningen ska alla som äger ett småhus ha ett avfallsabonnemang. Eftersom vi har uppdraget att transportera hushållsavfallet i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner är det hos oss du ska teckna abonnemang. Vi lämnar avfallet till anläggningar där materialet senare återvinns eller omvandlas till energi. Det är förbjudet att på egen hand transportera avfall för att elda eller slänga dem någon annanstans.

Vad är småhus?

Småhus är en byggnad avsedd som permanent bostad för en eller två hushåll och som taxeras som småhus, det vill säga friliggande villor, radhus och kedjehus.

Abonnemang för småhus

Du kan välja mellan nedanstående avfallsabonnemang.

Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera mat- och restavfall, SM

Hemkompostera

Osorterat mat- och restavfall

Så får du veta när vi tömmer dina sopkärl

Skriv in din adress så får du veta vilken dag vi tömmer dina sopkärl.

Sök tömningsdag

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa

Folder Lilla avfallsguiden 2023 för dig i småhus

Lilla avfallsguiden 2023 – småhus