Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Flera små hus sedda från ovan.

Småhus

Tillsammans ser vi till att avfallet från din villa, radhus eller kedjehus hamnar på rätt plats så att det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Därför behöver du veta hur du ska hantera ditt hushållsavfall, vilka avfallsabonnemang du kan välja mellan, vad de kostar och när ditt sopkärl töms. Du får också ta del av våra villkor och tips och lära dig mer om hur soptömning går till.

Alla som äger ett småhus ska, enligt renhållningsordningen, ha ett avfallsabonnemang. Eftersom vi har uppdraget att transportera hushållsavfallet i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner, till avfallsanläggningar för återvinning, är det hos oss du tecknar ditt avfallsabonnemang. Som du säkert vet är det förbjudet att själv transportera avfall för att elda eller slänga det någon annanstans.

Vad är småhus?

Småhus är en byggnad avsedd som permanent bostad för en eller två hushåll och som taxeras som småhus, det vill säga friliggande villor, radhus och kedjehus.

Abonnemang för småhus

I augusti/september 2024 inför vi fastighetsnära insamling, FNI, hos alla småhus. Fram till dess behåller fastigheten sitt nuvarande abonnemang, vilket även gäller vid ägarbyte. Har du byggt ett nytt hus får du teckna vårt billigaste och mest miljöriktiga abonnemang; FNI, redan från start.

Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera mat- och restavfall, SM

Hemkompostera

Osorterat mat- och restavfall

Så får du veta när vi tömmer dina sopkärl

Skriv in din adress så får du veta vilken dag vi tömmer dina sopkärl.

Sök tömningsdag

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa

Folder Lilla avfallsguiden 2024 för dig i småhus

Lilla avfallsguiden 2024 – småhus Pdf, 280.5 kB. folder för utskrift, A4, 2 sidor