Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Godkända avfallsentreprenörer

Här är alla entreprenörer som vi hittills auktoriserat. Du som är privatperson, fastighetsägare till flerbostadshus eller verksamhetsutövare kontaktar lämplig entreprenör för hämtning av ditt avfall.

Dessa entreprenörer uppfyller de regler och villkor som vi har för att ditt avfall ska kunna behandlas och transporteras enligt svensk lag.

Du hittar deras kontaktuppgifter på deras egna webbplatser.

Listan uppdateras så fort en entreprenör blivit auktoriserad (godkänd).

Bygg- och rivningsavfall

Denna tjänst kan endast privatpersoner beställa.

Farligt avfall

Denna tjänst kan privatpersoner och fastighetsägare (flerbostadshus) beställa.

Fettavskiljare

Denna tjänst kan fastighetsägare eller verksamhetsutövare som har restauranger, storkök, caféer beställa.

Frityroljor och spillfett

Denna tjänst kan restaurangverksamhet, annan beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandel beställa.

Förpackningar

Denna tjänst kan fastighetsägare till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter beställa.

Grovavfall

Denna tjänst kan både privatpersoner och fastighetsägare (flerbostadshus) beställa.

Returpapper

Denna tjänst kan både fastighetsägare (flerbostadshus) och verksamheter beställa.

Spillfett

Denna tjänst kan fastighetsägare eller verksamhetsutövare som har restauranger, storkök, caféer beställa.

Bra att veta när du anlitar godkänd entreprenör

  • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
  • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan.
  • Oavsett var i våra tre kommuner du bor (Habo, Jönköping och Mullsjö) har du rätt att teckna avtal med entreprenörer som vi har auktoriserat.