Juneavfalls logotyp
Jalusidörr i trä där ett par ögon tittar ut.

Latrin

Under sommaren 2019 tömmer vi avfall i sommarstugor och latrin, under perioden 6 maj till 20 september.

Kärlet, som får väga max 15 kilo, hämtar vi var fjorde dag. Låt kärlet stå väl synligt och ställ ut det senast kl 6 på tömningsdagen. För att kunna hämta kärlet behöver vägen vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar. När vi hämtat ditt latrinkärl töms det. Sätt därför ingen plastpåse inuti latrinkärlet då det orsakar stopp vid tömning.

Sök din tömningsdag

Skriv in din adress och tryck på "ladda ner" för att se alla dina tömningstillfällen.

Taxa latrinhämtning

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2019-01-01.

Latrinhämtning, permanenta bostäder (utställt vid vägen)

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

12 375 kr

Latrinhämtning, fritidsbostäder

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

4 950 kr

Var fjärde vecka

2 750 kr

Inklusive moms och engångskärl. Fyllt kärl får ej väga mer än 15 kg.

Latrinhämtning och lagen

Latrin hämtas var fjortonde dag, enligt bestämmelserna. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag.Latrinhämtningen är kostsam och dessutom dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns andra sätt som du själv kan ta hand om ditt latrinavfall, men först måste du anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun att du vill ta hand om sitt latrinavfall själv.

Om bestämmelserna för hämtning av latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag.

 Du kan ansöka om:

  • befrielse från latrinhämtning
  • eget omhändertagande latrin

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.