Juneavfalls logotyp
Jalusidörr i trä där ett par ögon tittar ut.

Latrin

Latrin kallas avfallet från torrtoaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i en latrinbehållare. Vi erbjuder hämtning av latrin till hushåll som saknar kommunalt eller enskilt avlopp från vecka 19 till vecka 38.

I abonnemanget ingår latrinbehållare, det vill säga tunnor med lock. När en tunna hämtas får den väga max 15 kilo och den ska då vara försluten med det tillhörande locket. Placera inte någon påse eller säck invändigt i tunnan, fyll den endast med avföring, urin och toalettpapper.

Förberedelser inför tömningen

När det är dags för hämtning behöver du förbereda följande:

  • Se till att vägen är fri från uthängande grenar och buskar så att vi kan komma fram och hämta ditt latrin.
  • Ställ ut latrintunnan senast kl 6 på tömningsdagen och se till att den är lätt att upptäcka.

Avgifter för hämtning av latrin

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2020-01-01.

Latrinhämtning, småhus

Hämtningsintervall

Pris/tunna/år

Varannan vecka

12 375 kr

Var fjärde vecka

7 562 kr

Avgiftsdebitering för latrintömning i småhus sker tre gånger per år.

Latrinhämtning, fritidshus

Hämtningsintervall

Pris/tunna/år

Varannan vecka

4 950 kr

Var fjärde vecka

2 750 kr

Latrin för fritidshus töms sammanlagt tio gånger från maj till september. Avgiftsdebitering för latrintömning sker i augusti.

Extrahämtning av latrin

Tjänst

Pris/tunna/tillfälle

Extrahämtning av latrin

567 kr

Sök din tömningsdag

Skriv in din adress och tryck på "ladda ner" för att se alla dina tömningstillfällen.