Juneavfalls logotyp
En grön utedassdörr med ett stort rött hjärta på

Latrin

Latrin hämtas var fjortonde dag, så är bestämmelserna. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag.

Latrinhämtning

Latrinhämtningen är kostsam och dessutom dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns andra sätt som du själv kan ta hand om ditt latrinavfall, men först måste du anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun att du vill ta hand om sitt latrinavfall själv.

Om bestämmelserna för hämtning av latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag.

 Du kan ansöka om:

  • befrielse från latrinhämtning
  • eget omhändertagande latrin

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.

Taxa latrin

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2019-01-01.

Latrinhämtning, permanenta bostäder (utstält vid vägen)

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

12 375 kr

Latrinhämtning, fritidsbostäder

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

4 950 kr

Var fjärde vecka

2 750 kr

Inklusive moms och engångskärl. Fyllt kärl får ej väga mer än 15 kg.

Hämtningsdagar sommaren 2019

Under sommaren 2019 tömmer vi avfall, i sommarstugor, och latrin under perioden 6 maj till 20 september.

Kärlet ska stå väl synligt och vara utställt senast kl 6 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar. Fyllt latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Efter att vi hämtat ditt latrinkärl töms det. Sätt därför ingen plastpåse inuti latrinkärlet då det orsakar stopp vid tömning.

Observera att under veckor med helgdagar kan tömningsdagen tillfälligt ändras.