Juneavfalls logotyp
En släpvagn fylld med grovsopor.

Grovavfall

Grovavfall kallar vi det hushållsavfall som är så stort, eller tungt, att det inte är lämpligt att lämna i ett sopkärl.

Som privatperson får du lämna ditt grovavfall kostnadsfritt på sortergårdarna. Företag hänvisar vi till godkända entreprenörer.

Exempel på grovavfall:

· trasiga möbler

· trämaterial

· rester från renoveringar

· trasiga toalettstolar

· blomkrukor

· plastjulgranar (sorteras som metall)