Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Blommor från växten Jätteloka.

Jätteloka är en invasiv växt. Fotograf Cor Gaasbeek hämtad på Pixabay

Invasiva växter

Har du jättebalsamin, jätteloka eller parkslide i din trädgård? De är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Eftersom de sprider sig så fort hotar de att ta över och kväva andra arter i naturen. Sådana arter brukar vi kalla invasiva arter. Som i invasion. De kan dessutom sprida sig när du tar bort dem. Här får du tips om vad du bör tänka på.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar.

Detta får du slänga i restavfallet

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter, lägg det i dubbla plastpåsar och placera det i facket för restavfall i ditt avfallskärl. När avfallskärlet tömts transporteras restavfallet direkt till förbränning för att undvika risk för spridning av frön och växtdelar.

Detta får du slänga på sortergården

Om du har en något större mängd växtavfall av invasiva främmande arter, motsvarande en sopsäck (ca 120 liter), lämna avfallet i hopknutna dubbla sopsäckar på sortergården. Det går även bra att paketera invasiva växter i papperspåsar, så länge de är väl förslutna. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Din sopsäck med växtavfall från invasiva arter lägger du i containern för restavfall – INTE i containern för trädgårdsavfall. Vanligtvis är det förbjudet att slänga förslutna säckar i restavfallet men i de här fallen går det bra, om du först informerar personalen vid sortergården om vad du har i säcken.

Då måste du anlita privat avfallsentreprenör

När du har en stor mängd växtavfall av invasiva främmande arter, hänvisar vi dig till privat avfallsentreprenör.

Naturvårdsverket informerar

På Naturvårsverkets webbplats finns mer att läsa, bland annat en lista över invasiva arter (EU-direktiv) samt en lista med växter som är svåra att bekämpa.

På YouTube visar Naturvårdsverket filmen Invasiva arter – Så tar du hand om avfallet

Länkar

Naturvårdsverket Växtavfall Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets film på YouTube) Invasiva arter – Så tar du hand om avfalletlänk till annan webbplats