Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Blommor från växten Jätteloka.

Jätteloka är en invasiv växt. Fotograf Cor Gaasbeek hämtad på Pixabay

Invasiva växter

Har du jättebalsamin, jätteloka eller parkslide i din trädgård? De är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Eftersom de sprider sig så fort hotar de att ta över och kväva andra arter i naturen. Sådana arter brukar vi kalla invasiva arter. Som i invasion.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, är det viktigt att läser på hur du ska ta bort den och hur den ska hanteras. Vissa invasiva växter riskerar att sprida sig mer om du försöker bekämpa dem på fel sätt. Aktuell information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Detta får du slänga i restavfallet

Om du har en mindre mängd växtavfall (ej jord) av invasiva främmande arter, lägg avfallet i dubbla plastpåsar och var nogrann med att knyta dem ordentligt. Placera påsen med växtavfall i facket för restavfall i ditt sopkärl. Då minskar risken för spridning av frön och växtdelar, eftersom sopbilen kör restavfallet direkt till förbränning.

Detta får du slänga på sortergården

Om du har en något större mängd växtavfall (ej jord) av invasiva främmande arter, motsvarande en sopsäck (cirka 120 liter), ska du lämna växtavfallet väl paketerat på sortergården (se nedan).

Så paketerar du de invasiva växterna

För att undvika risken för spridning ska du paketera växtavfallet hemma och så snart du kan. Lägg växtdelarna i dubbla sopsäckar av plast eller papper. Ta bort eventuella stenar och jord. Se till att säckarna är hela, ordentligt förslutna och att de inte öppnar sig under resan eller vid överlämnandet på sortergården.

Det är alltså en dålig idé att köra växtavfallet på ett öppet släp eller komposterar det bland trädgårdsavfallet. Då är risken för spridning mycket stor.

Kontakta personalen – innan du lämnar växterna

När du kommer till sortergården ska du kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter. Personalen kommer visa dig ett separat kärl där du ska lägga dina säckar. Avfallet kör vi direkt till förbränning för att minimera risken för spridning.

Att lämna växtdelarna på annan plats, till exempel bland trädgårdskompost eller restavfall, är förbjudet! Trädgårdskomposten kör vi till en torrötningsanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Risken är stor att frön och rotdelar sprider sig på åkrarna om trädgårdskomposten innehåller invasiva arter.

Då måste du anlita privat avfallsentreprenör

Har du en stor mängd växtavfall av invasiva främmande arter, ska du vända dig till privat avfallsentreprenör.

Naturvårdsverket informerar

På Naturvårsverkets webbplats finns mer att läsa, bland annat en lista över invasiva arter (EU-direktiv) samt en lista med andra invasiva växter, "problemarter" som snabbt sprider sig, är svåra att bekämpa och hotar platsens ursprungliga växter.

På YouTube visar Naturvårdsverket filmen Invasiva arter – Så tar du hand om avfallet