Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Blommor från växten Jätteloka.

Jätteloka är en invasiv växt. Fotograf Cor Gaasbeek hämtad på Pixabay

Invasiva växter

Har du jättebalsamin, jätteloka eller parkslide i din trädgård? De är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Eftersom de sprider sig så fort hotar de att ta över och kväva andra arter i naturen. Sådana arter brukar vi kalla invasiva arter. Som i invasion. De kan dessutom sprida sig när du tar bort dem. Här får du tips om vad du bör tänka på.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar.

Detta får du slänga i restavfallet

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter lägg det i dubbla plastpåsar och lägg det i facket för restavfall i ditt avfallskärl. När avfallskärlet töms transporteras restavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning och frön av växtdelar finns inte.

Detta får du slänga på sortergården

Om du har en något större mängd växtavfall, av invasiva främmande arter, motsvarande en sopsäck (ca 120 liter), lämna avfallet i en hopknuten säck på sortergården. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Din sopsäck med växtavfall från invasiva arter lägger du i containern för restavfall – INTE i containern för trädgårdsavfall. Vanligtvis är det förbjudet att slänga förslutna säckar i restavfallet i de här fallen går det bra men infomera först personalen vid sortergården om vad du har i säcken.

Då måste du anlita privat avfallsentreprenör

Om du har en stor mängd växtavfall av invasiva främmande arter, eller jordmassor som innehåller frön eller rotdelar från sådana, hänvisar vi till privat avfallsentreprenör.

Naturvårdsverket informerar

På Naturvårsverkets webbplats finns mer att läsa, bland annat en lista över invasiva arter (EU-direktiv) samt en lista med växter som är svåra att bekämpa.

På YouTube visar Naturvårdsverket filmen Invasiva arter – Så tar du hand om avfallet

Länkar

Naturvårdsverket Växtavfall Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets film på YouTube) Invasiva arter – Så tar du hand om avfalletlänk till annan webbplats