Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En hög med nycklar.

Digital nyckelhantering

I höst kvalitetssäkrar och förbättrar vi säkerheten kring nyckelhanteringen till alla låsta soprum. Här får du veta mer om det nya låssystemet, hur det påverkar dig och länk till blanketten som du behöver godkänna och skicka till oss.

Då kommer vi installera ett digitalt låssystem hos alla fastighetsägare med låsta soprum i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

Fördelar med det digitala låssystemet

Med det nya låssystemet blir det lättare att hantera nycklarna och samtidigt hålla soprummen säkra. Våra chaufförer behöver endast en enda nyckel i stället för hundratals, och den fungerar bara under en begränsad tid och inom ett förutbestämt arbetsområde vilket förhindrar obehöriga att komma!

Om en digital nyckel skulle tappas bort, kan vi enkelt spärra den.

Den digitala lösningen ökar tryggheten för dig, dina hyresgäster och oss på June Avfall & Miljö.

Vad innebär installationen?

När du har godkänt installationen kommer vi montera det digitala låset på dörren till ditt soprum.

Installationen är smidig, påverkar inte dörrmiljön och kräver ingen elanslutning. Det befintliga låset på soprummets dörr kompletteras med en digital cylinder, kallad behör. Låset är godkänt och certifierat enligt standarder för lås och brandskydd.

Efter installationen fungerar både din och vår nyckel till att låsa upp samma dörr. Det innebär att du och dina hyresgäster kan fortsätta att använda samma nycklar som ni använder idag.

Vad kostar installationen?

Vi står för alla kostnader.

När införs systemet?

Vi kommer införa systemet under hösten 2024.

Vad händer om jag inte vill ha det nya nyckelsystemet?

Vi kommer fortfarande att hämta ditt avfall även om du inte godkänner det nya låssystemet. Men eftersom vi inte längre kommer att använda vanliga dörrnycklar måste du se till att hålla alla dörrar upplåsta på hämtningsdagen.

Ge ditt godkännande i blanketten

Fyll i nedanstående blankett och skicka den tillsammans och sammanställningen med alla fastigheter godkännandet gäller för. Vi önskar få ditt godkännande så snart som möjligt.

Digital nyckelhantering Pdf, 142.6 kB.

Mejla blanketten till: info@juneavfall.se eller posta den till:
June Avfall & Miljö, Box 659, 551 19 Jönköping

Märk mejl eller kuvertet med ”Digital nyckelhantering

Observera

Med soprum menar vi även miljörum och andra avfallsutrymmen.