Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En lätt lastbil på sortergården.

Verksamhetsavfall på sortergården

Här får du veta vad som gäller för dig som har företag eller verksamhet och vill lämna avfall på sortergården.

Våra sortergårdar är i första hand till för invånarna i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Men du som har företag eller annan verksamhet har också möjlighet att lämna mindre mängder verksamhetsavfall – mot avgift.

Alla behöver betala för att lämna avfall på sortergårdarna. Avgifterna täcker våra kostnader för förvaring och hantering av avfallet. Hushållen betalar via avfallstaxan till skillnad mot företag och verksamheter som betalar med besöksavgift eller sortergårdskort. För dig som har enskild firma gäller endast sortergårdskort.

Det går också bra att vända sig till den privata avfallsmarken.

Besöksavgift för verksamhetsavfall eller sortergårdskort

Vi har två olika betalsystem för dig som lämnar verksamhetsavfall. Det ena betalsystemet gäller företag med organisationsnummer, där alla besök med företagsregistrerad lätt lastbil registreras och faktureras automatiskt. Det andra betalsystemet är sortergårdskort som gäller enskild firma och för dig som lämnar verksamhetsavfall med till exempel en tjänstebil. Du är betalningsskyldig för allt verksamhetsavfall – oavsett vilket fordon du använder.

Läs om hur det nya systemet fungerar

Besöksavgift för lätta lastbilar

Här hittar du mer information om

Sortergårdskort

Det här får du lämna på sortergården

Företag får lämna många avfallsslag vid sortergårdarna men det finns vissa undantag. Här hittar du exempel på vad du får och inte får lämna.

Verksamhetsavfall som vi tar emot

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Företag får lämna elavfall gratis på sortergården men du måste ha med dig ett avlämnarintyg från El-Kretsen.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Dessa fordon får du köra på sortergårdarna

Alla fordon som väger upp till 3,5 ton är tillåtna på sortergården, till exempel hantverkarfordon, personbil med släp. Traktorer är däremot inte tillåtna, oavsett vikt.

Så mycket får ditt företag lämna

Du som betalar besöksavgift eller har sortergårdskort 3, får lämna upp till 15 ton avfall per år till våra sortergårdar. Detta motsvarar 30-40 gånger om du lämnar avfall med en grindkärra som får lastas upp till 450 kg.

Har du ännu större mängder? Vänd dig till en privat entreprenör.

Här är tiderna ditt företag får besöka sortergårdarna

Företag är välkomna till alla våra sortergårdar under ordinarie öppettider måndag–fredag.

Därför ska företag betala för att lämna avfall som tillhör hushåll

När privatpersoner anlitar ditt företag betraktar vi avfallet som verksamhetsavfall. Behandling av sådant avfall ingår inte i avfallstaxan.

Sortergårdarnas ordningsregler gäller

Vi kan neka ditt besök om företaget/verksamheten inte följer våra ordningsregler.

 • Följ personalens anvisningar.
 • Lämna avfall från företag eller verksamheter endast på vardagar. Det gäller oavsett vilket fordon du använder.
 • Sortera allt efter materialslag. Töm säckar.
 • Sortergårdarna är öppna för invånare i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö samt
  för företag med sortergårdskort .
 • Tung lastbil (över 3,5 ton), traktor och truck är förbjudna.
 • Tomgångskörning är förbjuden.
 • Parkera ditt fordon så andra kommer fram.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från sortergårdarna.
 • Föräldrar ansvarar för sina barn.
 • Rökning är förbjuden. Gäller på hela området.
 • Hastighetsbegränsningen gäller på varje sortergård.