Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två batterier.

Avfall med producentansvar

Med producentansvar menar vi att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar, ansvarar för att se till att avfallet går att samla in, transportera bort, återvinna, återanvända eller ta bort det på ett miljövänligt sätt.

Tanken är att motivera producenterna till att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Det är ofta ett bolag som ägs av producenter inom samma bransch som hanterar insamlingen.

Idag har sju produktområden producentansvar enligt lagen. Men det finns även frivilliga åtaganden som liknar producentansvar, till exempel kontorspapper och lantbruksplast (ensilageplast). Här berättar vi om de åtta områdena, var du lämnar produkterna och vem som tar emot/hand om dem.

Batterier

Många flerbostadshus samlar in batterier, likaså finns batterilådor för fastighetsnära insamling. Men de flesta ska lämna sina batterier till sortergårdens miljöstation eller till återvinningsstation (mindre batterier). Batterierna tar producentbolaget El-kretsen AB hand om.

Bilar

Lämna ditt trasiga och utslitna fordon (skrotbil) till en bildemonterare eller bilskrot. Bilproducenternas nätverk, BilRetur, har en lista över godkända bildemonterare som ingår i nätverket .

Däck

Jönköping sortergård tar emot upp till åtta bildäck, med eller utan fälg, per hushåll och år. I övriga fall lämnar du till däckverkstad. Lista över verkstäder finns hos Svensk Däckåtervinning.

Elektriska och elektroniska produkter

Vi tar emot el-avfall på våra sortergårdar som insamlingssystemet El-kretsen sedan tar hand om. Var alltid noga med att tömma datorer, telefoner och annan utrustning innan du lämnar in dem till våra sortergårdar. Eftersom vi inte kan garantera hur produkten hanteras längre fram i återvinningsprocessen, vill vi att du vänder dig till en privat entreprenör om du önskar informationssäker hantering.

Förpackningar

Det är förbjudet att slänga förpackningar och tidningar i soporna. De ska lämnas till återvinning. Flera flerbostadshus samlar in förpackningar och tidningar, likaså finns olika fack för förpackningar och tidningar i kärlen för fastighetsnära insamling. Saknar din bostad insamling av förpackningar och tidningar ska du lämna dem till en återvinningsstation. Från och med 2027 blir det obligatoriskt att alla hushåll ska kunna sortera och lämna sitt förpackningsavfall i eller intill bostaden.

Läkemedel

Lämna läkemedel (medicin) och kanyler till ett apotek. Kanyler och engångssprutor ska lämnas i en godkänd förpackning. Förpackning får du av apoteken, utan kostnad. När förpackningen är fylld lämnar du in den och får en ny. Företag och verksamheter ska anlita en privat entreprenör. Apoteket tar endast emot läkemedel (medicin) och kanyler från privatpersoner.

Radioaktiva produkter

Privatpersoner som har eller misstänker att dom har ett radioaktivt avfall ska kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten, för att få råd om hur de ska hantera föremålet. Vi tar inte emot radioaktivt avfall på våra sortergårdar. Det är viktigt att färdiganvända produkter och föremål som innehåller radioaktiva ämnen hanteras på ett sätt så att människor och miljö skyddas mot strålning.

Läs mer om producentansvar

I Miljöbalken kan du läsa mer om producentansvar.