Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Soptömning i ett flerbostadsområde.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallshanteringen fungerar i fastigheten, att hyresgästerna vet hur de ska hantera sina sopor likaså att avfallet är rätt sorterat när sopbilen kommer.

I ditt ansvar ingår att hålla dig uppdaterad om lagar och regler gällande avfallshantering. Vi ansvarar för att hushållsavfallet hämtas – av oss eller av en av oss anlitad entreprenör. Därför ska du teckna ett abonnemang hos oss. Din avfallsavgift styrs av den aktuella avfallstaxan som gäller i våra tre kommuner; Habo, Jönköping och Mullsjö.

Så lyckas du

Förutsättningar att lyckas ökar genom:

 • god service
 • sortering
 • ordning och reda
 • tydlig information

I ansvaret för sortering och insamling ingår

 • att det finns ett lämpligt utrymme och tillräckligt med avfallsbehållare.
 • att hålla avfallsutrymmen och behållare rena.
 • att farligt avfall och elavfall inte blandas med annat avfall.
 • att farligt avfall från hushåll inte blandas med farligt avfall från verksamheter.
 • att avfall under kommunalt ansvar inte blandas med annat avfall.
 • att erbjuda de avfallsfraktioner som gäller flerbostadshus.
  (Erbjud gärna hyresgästerna möjlighet att sortera förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och ljuskällor fastighetsnära redan nu, innan kravet införs 2027.)

Kom ihåg att informera hyresgästerna

För att avfallshanteringen ska fungera i fastigheten är det viktigt att hyresgästerna vet hur de ska hantera sina sopor. Du ska därför informera dem (boende och verksamheter) om hur de ska hantera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall, om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.

Se till att avfallshanteringen fungerar för alla

Hur avfallsutrymmet är placerat och utformat har stor betydelse för användarna. Alla boende och verksamma ska kunna lämna sitt avfall, oavsett boendetyp eller särskilda behov. Du underlättar genom att hålla avfallsutrymmet lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött och städat.

Våra chaufförer är också användare. De måste kunna flytta avfallet från avfallsutrymmet till sopbilen utan svårigheter. Därför ska vägen vara fri från hinder, inklusive snö och is.

Förbered fastigheten för ökad sortering 2027

Förbered gärna fastigheten redan nu för de kommande reglerna om ökad sortering som börjar gälla 2027. Då ska alla hushålla kunna sortera ut sitt avfall i eller intill bostaden. Det gäller matavfall, restavfall och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas.

Mer information

I Avfall Sveriges folder ”Handbok för avfallsutrymmen” kan du ta del av råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare om du önskar förslag på hur du kan förbereda eller förbättra din fastighets avfallshantering.

radgivare@juneavfall.se