Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En älg i skogen.

Slakt vid jakt

Vi tar endast emot en mindre mängd slaktavfall från till exempel jakt för eget husbehov. Förpacka det väl innan du lägger det i sopkärlets restavfall. Det är förbjudet att lämna slaktavfall på sortergården.

Slaktavfall i sopkärlet

Gäller det ditt privata hushåll får du lägga resterna i en hushållspåse som du knyter ordentligt innan du lägger den i restavfallet i ditt sopkärl. Samma hantering gäller små djurhudar. Har du lite större mängder slaktavfall och/eller djurhudar som inte ryms i ditt ordinarie restavfall?
Beställ en extra tömning av ditt kärl (mot avgift).

Slaktavfall i skogen

Har du markägarens tillstånd kan du lämna kvar slaktresterna i skogen. Tänk på att välja en plats där det inte finns närliggande bostäder, promenadstråk eller vägar så att lukt och annat kan störa.

Har du frågor om vad du ska tänka på när du lämnar slaktavfall från vilt i skogen?
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

När djuret ser sjukt ut

Om du ser sjukliga förändringar på det djur du har skjutit/slaktat bör du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) innan du lämnar kvar avfallet i skogen.

När du har mycket slaktavfall

Om du jagar mycket och inte har möjlighet att lämna kvar slaktavfall i skogen kan du beställa hämtning mot avgift av Svensk lantbrukstjänst.