Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En sopbil i ett flerbostadsområde.

Taxor och abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

Från och med den 1 januari 2024 är abonnemangen mat- och restavfall obligatoriska. Här får du veta mer om abonnemangen, vad du ska göra med ditt förpackningsavfall och vad som gäller om du vill ha uppehåll med sophämtningen. Längst ner hittar du länk till avfallstaxan.

Enligt lag ska alla som äger ett flerbostadshus eller driver en verksamhet med hushållsliknande avfall ha abonnemang för mat- och restavfall. Abonnemangen tecknar du hos oss eftersom vi ansvarar för tömning och transport av mat- och restavfall i våra kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö.

Hur det ska sorteras i fastigheten bestämmer du. Men innan du bestämmer hur sorteringen ska gå till finns det en del att tänka på. Kontakta oss, vi vet vad som kan underlätta din avfallshantering, vad du behöver tänka på när du ska bygga miljörum eller göra plats för sopkärl på gården.

Abonnemang från den 1 januari 2024

När det den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut mat- och restavfall upphör Osorterat mat- och restavfall.

Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare om du har Osorterat mat- och restavfall så får du hjälp att byta abonnemang och få rätt utrustning.

Förpackningar ska du även i fortsättningen lämna till återvinning.

Insamling av förpackningar

Har du en verksamhet?

Du kan anlita en privat avfallsentreprenör som tar betalt för att hämta ditt förpackningsavfall eller lämna dina förpackningar gratis på en mottagningsplats som producenterna tillhandahåller.

Förpackningsinsamlingen har idag mottagningsplats vid Stigamo. Den ersätts med en ny 1 januari 2024. Var den ska placeras är ännu inte bestämt. Vi väntar besked från Naturvårdsverket.

Äger du flerbostadshus?

Vi rekommenderar att du redan nu ger dina hyresgäster möjlighet att sortera och lämna sina förpackningar i eller intill bostaden. Av erfarenhet vet vi att hyresgästerna blir nöjdare, sorteringen blir bättre, restavfallet minskar och fler förpackningar lämnas till återvinning.

Fram till den 1 januari 2027 kan du fortsätta att hänvisa dina hyresgäster till återvinningsstationerna. Därefter blir det obligatoriskt, även för flerbostadshus, att erbjuda de boende möjlighet att sortera och lämna förpacknings-, mat- och restavfall i anslutning till bostaden.

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Få rabatt för förpackningsavfallet

Ändra abonnemang

Vill du ändra tömningsintervall, ändra kärlstorlek eller behöver annan rådgivning om din avfallshantering?
Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare.

Ansök om uppehåll i hämtningen

Ska du stänga verksamheten under en tid?
Vi kan bevilja uppehåll för en period om minst sex månader och maximalt två år. Men vi behöver din ansökan senast sex veckor innan uppehållsperioden börjar.

Önskar du ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?
Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 39 § RHO Pdf, 216.7 kB.

Läs, ladda ner eller beställ trycksaker som kan underlätta din avfallshantering

Du hittar bland annat foldern Avfallsabonnemang med information till fastighetsägare och verksamheter.

Trycksaker

Kontaktuppgifter miljö- och avfallsrådgivare

E-post radgivare@juneavfall.se

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa