Juneavfalls logotyp

Olika sorters avfall

Mängden avfall stiger i Sverige precis som i hela världen. Vi får se bilder av stora sopberg som innehåller material av olika slag. Men vi är inte rädda för avfall, vi ser det som en resurs. Vi kan ta hand om det mesta på ett miljöriktigt sätt men villkoret för att lyckas är att avfallet sorteras rätt!

Det mesta av det vi lägger i soporna eller lämnar till sortergården kan vi återanvända, återvinna eller energiutvinna. Vårt matavfall kan bli biogas, förpackningar kan återvinnas och bli nya, metaller i mobiltelefoner och elektriska produkter kan återvinnas flera gånger om och användas till nya produkter. Tyvärr hamnar mycket av hushållens farliga avfall fel – det vill vi ändra på!

I undermenyerna kan du läsa mer om några avfallsvarianter. Du hittar även information om matavfall under kategorin Hushåll.