Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

En skolklass i reflexvästar lyssnar på en safariklädd lärare.

Unga på safari på Jönköpings sortergård

Nu fortsätter June Avfall & Miljös sortergårdssafari där mellanstadieelever går på jakt efter sortergårdens fem farligaste fraktioner, på Jönköpings sortergård.

I Afrika kallade storviltsjägarna lejon, leoparder, elefanter, noshörningar och bufflar för ”the Big Five”. Det handlade inte om djurens storlek, utan om hur svårt det var att fälla dem och vilken fara jägarna utsatte sig för under jakten. På sortergården finns också fem extra farliga och svårhanterliga, inte djur, men väl fraktioner. De är: farligt avfall, restavfall, isolering, elavfall och metaller.

Under besöket får eleverna veta mer om hur källsortering, återvinning, avfall och kretslopp kan förbättra vår miljö. Dessutom får de se vilka enorma mängder avfall vi hanterar varje dag.

Sortergårdssafari är en del av June Avfall & Miljös förebyggande miljöarbete. Vår miljöpedagogiska inriktning ger oss möjlighet att generera kunskap och väcka engagemang för ett hållbarare samhälle – hos barn och unga.

Intresset för sortergårdssafari har varit stort redan från starten i våras. Och höstens safari, som pågår under perioden 16–27 september, har varit fulltecknat sedan länge.

Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog tillika safariledare, är mycket nöjd med att konceptet fallit så väl ut. Hon poängterar att June Avfall & Miljö gärna vill vara en naturlig samarbetspartner och inspirationskälla för skolan i deras miljö- och hållbarhetsarbete. Sannolikheten är därför mycket stor att nya klasser får gå på Sortergårdssafari även nästa år.