Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tre dekorbilder från en sortergård.

Följ våra regler på sortergårdarna

Nu när värmen stiger hittar många invånare ut igen. Härligt! Det är också fler som kommer till våra sortergårdar, därför ber vi dig visa hänsyn genom att följa våra regler.

  • Kom ensam eller be dina passagerare sitta kvar i bilen
  • Kom helst när vi har färre besökare, det vill säga på vardagar. Undvik de första två timmarna vi har öppet, särskilt på lördagar.
  • Var inte fler personer i utrymmena inomhus, till exempel prylboden, farligt avfall och elektroniken, än vad som står angivet på dörren
  • Håll avstånd till varandra
  • Besök oss inte om du är sjuk eller har symtom
  • Ha gärna handsprit i bilen och sprita händerna innan du lämnar avfallet
  • Om möjligt, samla ditt avfall hemma och då hjälper du oss att minska antalet totala besök på sortergården
  • Stanna inte längre tid än nödvändigt på sortergården
  • Sortera ditt avfall innan du kommer till sortergården så går ditt besök snabbare

Vi är rädda om dig, alla andra besökare och vår personal.

Tack för att du visar hänsyn!