Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Två händer fyllda med utbrunna värmeljus.

Låt oss ta hand om dina värmeljus

Ge dina utbrunna värmeljus av aluminium nytt liv! Lämna dem i kärlet för värmeljus på sortergården. Med hjälp av lokal daglig verksamhet, används de på nytt men i annan form.

Värmeljus innehåller värdefulla metaller och alla metallföremål som inte är förpackningar, till exempel värmeljus (metallkopp), stekpannor och spikar, ska sorteras som metall och lämnas till en sortergård. På våra sortergårdar finns till och med en ett separat kärl för utbrunna värmeljus som kommunernas dagligverksamhet tar hand om.

När dagligverksamheten återvinner värmeljusen börjar de med att rengöra och sortera materialen. De separerar vekeshållaren av stål från koppen av aluminium och säljer metallerna till en återvinningsanläggning. Stearinresterna tar de själva vara på. Stearinet använder de bland annat när de tillverkar tändkottar, sådana som hjälper dig att tända brasan.

Projektet har flera vinster

Det är miljövänligt, ökar medvetenheten om återvinning och ger deltagarna en meningsfull sysselsättning. En enkel process med stora effekter för såväl miljö som individ.

Om du lämnar värmeljus i metallcontainern

Om du ändå väljer att lägga värmeljus i metallcontainer på sortergården måste du komma ihåg att separera stålplattan (där veken suttit) från koppen av aluminium. När metallerna är åtskilda kan de smältas ner och bli till nytt stål respektive aluminium.

Om du lämnar enstaka värmeljus i hushållsavfallet

Har du en mindre mängd utbrunna värmeljus som du vill bli av med på en gång?
Du får lägga dem hemma i ditt restavfall. Men då återvinns de inte, vilket är synd.

Kanske undrar du varför de inte får lämnas bland metallförpackningarna?
Det beror helt enkelt på att de inte är förpackningar. De har inte räknats som förpackningar sedan 2015.

Om du har värmeljus med kopp av plast

För värmeljus med kopp av plast skiljer sig sorteringen. Även i dessa fall är det bra om du samlar på dig flera utbrunna värmeljus innan du lämnar dem på sortergården. Du ska sortera plattan av stål, där veken suttit, som metall. Koppen av plast sorterar du som restavfall. (Den här plasten går inte till återvinning.)

Har du en mindre mängd utbrunna värmeljus – du får lägga dem hemma i ditt restavfall. Eftersom de inte räknas som förpackningar ska de inte blandas med dina plast- eller metallförpackningar.

Tips

Om du köper refill för värmeljus minskar du avfallet. Du sätter bara i ett nytt ljus i värmeljusets kopp.

Det utbrunna värmeljus sorteras som aluminium, metall och stearin.

Foto Åsenvägens dagligcenter, Jönköping.