Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Två händer fyllda med utbrunna värmeljus.

Låt oss ta hand om dina värmeljus

Ge dina utbrunna värmeljus av aluminium nytt liv! Lämna dem i kärlet för värmeljus på sortergården. Med hjälp av lokal daglig verksamhet, används de på nytt men i annan form.

Värmeljus innehåller värdefulla metaller och alla metallföremål som inte är förpackningar, till exempel värmeljus (metallkopp), stekpannor och spikar, ska sorteras som metall och lämnas till en sortergård.

Vi samlar in värmeljus på sortergården

På våra sortergårdar finns separata kärl för utbrunna värmeljus som kommunernas dagligverksamhet tar hand om.

När dagligverksamheten återvinner värmeljusen börjar de med att rengöra och sortera materialen. De separerar vekeshållaren av stål från koppen av aluminium och säljer metallerna till en återvinningsanläggning. Stearinresterna tar de själva vara på. Stearinet använder de bland annat när de tillverkar tändkottar, sådana som hjälper dig att tända brasan.

Projektet har flera vinster

Det är miljövänligt, ökar medvetenheten om återvinning och ger deltagarna en meningsfull sysselsättning. En enkel process med stora effekter för såväl miljö som individ.

Om du lämnar värmeljus i metallcontainern på sortergården

Om du ändå väljer att lägga värmeljus i metallcontainer på sortergården måste du komma ihåg att separera stålplattan (där veken suttit) från koppen av aluminium. När metallerna är åtskilda kan de smältas ner och bli till nytt stål respektive aluminium.

Om du har värmeljus med plastkopp

Lägg plastkoppen i restavfallet, inte bland plastförpackningarna eftersom det inte är en förpackning.

Tips

Använd värmeljusets kopp flera gånger. Fyll på med ett refill-ljus i koppen när det tidigare brunnit ner.

Det utbrunna värmeljus sorteras som aluminium, metall och stearin.

Foto Åsenvägens dagligcenter, Jönköping.