Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

En närbild på en slamslang i landsbygdsmiljö.

GDL tömmer slam på uppdrag
av June Avfall & Miljö

Från och med 1 januari 2023 tar GDL, vår upphandlade entreprenör, över slamtömningen i våra tre kommuner.

Vi har fortfarande kvar ansvaret för slamtömningen vilket innebär att kunderna även i fortsättningen ska kontakta oss när det gäller extratömning, ägarbyte, fakturor eller andra frågor.

Ansvar för personalen och fordonen som tömmer kundernas slam har GDL.