Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Du som vill bli godkänd avfallsentreprenör för returpapper

Eftersom returpapper räknas som kommunalt avfall får kunderna endast anlita godkänd (auktoriserad) entreprenör för hämtning av returpapper. Vill ditt företag bli godkänt? Beställ ansökan och information genom att fylla i nedanstående formulär.

En godkänd entreprenör redovisar och följer de regler vi har för insamling. Här är några av de krav och villkor som gäller:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden men bestämmer själv priset så länge det ryms inom maxtaxan (den årliga avfallstaxan).
  • Du har rätt att sälja returpappret på den fria marknaden.
  • Du får betalt av kunden och av dem som köper returpapper av er.
    June Avfall & Miljö betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje kvartal redovisar du till oss hur mycket returpapper du har samlat in och varifrån det kommer.
  • Du erbjuder insamling av returpapper i hela vårt område.

Med returpapper menar vi tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter.

Var hittar kunden auktoriserade leverantörer?

På vår webbplats presenterar vi alla auktoriserade leverantörer. Sidan uppdateras så fort en leverantör blivit godkänd.

Godkända avfallsentreprenörer

Beställ ansökan och information

Jag vill att ni skickar ansökan och information om auktorisationssystemet "Hämtning av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter" till mig på nedanstående adress.