Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En blomsterrabatt i Habo.

Få rabatt för förpackningsavfallet

Från och med 2024 erbjuder vi flerbostadshus och samfälligheter som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall en rabatt.

Rabatten motsvarar den fasta ersättning som vi får enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (jfr 9 kap. förpackningsförordningen). Rabatten baseras på hur många hushåll det finns i din fastighet och vilka förpackningsslag som ni sorterar ut. För att få rabatten måste du skicka in en ansökan.

Rabatten gäller även samlokaliserade verksamheter.

Ansökningsformulär och mer information kommer ...