Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Nya regler för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall är när de boende kan lämna sina förpackningar i eller intill bostaden. Avfallet hämtas av en privat avfallsentreprenör som kör det till återvinning. Reglerna ändras de kommande åren. Här får du som är fastighetsägare till flerbostadshus veta hur de påverkar dig.

Med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall blir det lättare för de boende att lämna förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall. Mängden förpackningar som går till återvinning ökar och det är vanligt att mängden restavfall minskar.

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus, eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet, anlitar en privat avfallsentreprenör till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Vi tömmer mat- och restavfall precis som vanligt.

Nya regler 2024

Den 1 januari 2024 övertog vi ansvarer för insamling av förpackningsavfall, från producenterna.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus innebär de nya reglerna att:

  • den avfallsentreprenör som du anlitar måste vara godkänd (auktoriserad) av oss
  • du kan få rabatt för ditt förpackningsavfall

Nya regler 2027

Tre år senare, 2027, blir det obligatoriskt med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall för alla bostäder.

För din del innebär de nya reglerna 2027 att:

  • senast 1 januari 2027 ska du ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Vi hjälper dig

Här hittar du mer information om de nya reglerna och hur du går vidare:

Anlita godkänd avfallsentreprenör

Få rabatt för förpackningsavfallet

Förbered er inför 2027

Avfall Sverige hjälper dig

På vår branschorganisations webbplats avfallsverige.se hittar du bland annat en handbok för avfallsutrymmen och på deras webbplats sverigesorterar.se finns mer användbart material för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus, bland annat det nordiska skyltsystemet för sortering av avfall.

Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats.

Sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.

Behöver du mer information?

Välkommen att kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare radgivare@juneavfall.se