Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

En sopchaufför hämtar kärl för att tömma i sopbilen.

Ingen höjning av avfallstaxor 2024

Vi föreslår att avfallstaxorna, där bland annat soptömning ingår, inte höjs nästa år. En stabil ekonomi med flera års goda resultat och överskott i verksamheten, tillsammans med ersättning från Naturvårdsverket för fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI), ligger till grund för förslaget.

– Det är mycket glädjande att bolagets fortsatt goda ekonomi för andra året i rad ger oss möjligheten att behålla avfallstaxan på samma nivå. Vi i styrelsen är stolta över det arbete och engagemang som hela bolaget visar, det är det som lagt grunden för den möjligheten, säger Mats Petersson, June Avfall & Miljös styrelseordförande.

Bra förutsättningar

Under 2024 får vi liksom många andra företag stora kostnadsökningar, men samtidigt kommer vi få ersättning från Naturvårdsverket för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. Utöver det har vi flera års goda resultat bakom oss.

– Många av våra kunder ser andra kostnader fortsätta öka under nästa år och då känns det fantastiskt att kunna gå fram med oförändrade avfallstaxor. Den miljöstyrning som vi har haft med FNI genom åren kommer nu att betala sig. Över 80 % av våra villakunder har redan idag FNI, vilket vi nu kommer att få ersättning för. Eftersom vi inte är en vinstdrivande verksamhet tillhör de tidigare överskotten och den nya ersättningen kommuninvånarna. Att inte höja taxan 2024 är ett sätt att återföra detta till våra kunder, säger Daniela Hammer, VD.

Då blir FNI obligatoriskt

Enligt ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige ha FNI senast 2027. Men vi inför FNI hos alla småhus- och fritidshus i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner redan under hösten 2024.

– FNI-abonnemanget är både smidigare för kunden och bättre för miljön. Efter sommaren 2024 kan vi äntligen erbjuda detta till våra fritidshuskunder, något som vi vet varit efterfrågat, säger Daniela Hammer.

Avfallstaxan – från förslag till beslut

Varje år tar vi fram förslag till ny avfallstaxa för kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. I avfallstaxan föreslår vi avgifter som motsvarar våra förväntade kostnader för bland annat insamling och behandling av avfall. Innan avfallstaxan börjar gälla ska den antas av kommunfullmäktige – i var och en av de tre kommunerna. Vid årsskiftet 2023/2024 räknar vi med att du kan läsa den antagna avfallstaxan för 2024, här på juneavfall.se.

Tolv personer som ingår i styrelsen och ledningsgruppen.

Anna Klason HR-ansvarig, Peter Ekelund, avdelningschef sortergårdar, Daniela Hammer VD, Jörgen Fransson (S) styrelseledamot, Mats Petersson ( C ) styrelseordförande, Gunnar Pettersson (S) vice styrelseordförande, Kristoffer Krantz marknadschef, Catharina Mannerström ekonomichef, Lisa Oswald (S) styrelseledamot, Peter Fasth (M) styrelseledamot, Caroline Svensson utvecklingschef, Peter Maltell avdelningschef hämtningen. I styrelsen ingår även: Emil Qvarnström (KD) styrelseledamot och Kristina Sokolovskaya (S) styrelseledamot.

Fakta om fastighetsnära insamling av förpackningar

Producentansvar för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns. Dessutom måste alla separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling. Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Förändringarna innebär bland annat:

  • Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Det kan ske genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser (dagens återvinningsstationer, ÅVS).
  • Producentansvaret är kvar efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.
  • Kommunerna får viss ersättning för sitt insamlingsarbete av producenterna via Naturvårdsverket.
  • Kraven på fastighetsnära insamling gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ha infört separat insamling av förpackningar fastighetsnära.