Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Osorterat mat- och restavfall

Här får du veta hur du ska hantera ditt avfall om du valt abonnemanget osorterat mat- och restavfall. Du får veta vad som ingår i abonnemanget, vilka avfall du får lämna i kärlet och hur du ska hantera dem. Du får även veta var du lämnar annat avfall.

I abonnemanget ingår ett 190- eller 370-liters sopkärl, för både mat- och restavfall, med tömning varannan vecka. Avfallet ska vara väl förpackat.

Detta är mat- och restavfall

I ditt sopkärl lämnar du endast mat- och restavfall.

Exempel på osorterat mat- och restavfall:

  • matavfall och matrester
  • blöjor
  • kattsand
  • dammsugarpåsar
  • kuvert
  • disktrasor
  • bomullstops
  • mindre mängder med invasiva artter, till exempel blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka eller parkslide

Det är alltså sådant som blir över när du sorterat ut förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Gör så här med annat avfall

Varje avfall måste sorteras för sig för att kunna återbrukas, återvinnas eller energiutvinnas. Därför är det vikitigt att du tar hand om och sorterar ditt avfall rätt. Förpackningar och tidningar/returpapper, ska du lämna du till en återvinningsstation. Grovavfall, elavfall och farligt avfall lämnar du på en sortergård.

Därför är abonnemanget dyrare än andra

När ditt matavfall blandas med ditt restavfall försvinner möjligheten att göra biobränsle av matavfallet. Det innebär att ditt val av abonnemang är sämre för miljön och har därför högre avgift eftersom vi har en miljöstyrande taxa.

Vi erbjuder inget abonnemang där du får lämna avfall osorterat. Allt avfall ska sorteras enligt lag. Det gäller både för sopkärl och sortergårdar.

Läs mer om vad som ingår i restavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

Restavfall