Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Osorterat mat- och restavfall

Osorterat mat- och restavfall innebär att du lägger matavfall i samma kärl som restavfall. Tidningar och förpackningar, av glas, papper, metall eller plast, ska du lämna till en återvinningsstation. Farligt avfall och elavfall lämnar du till sortergården.

I samband med att du tecknar abonnemang väljer du lämplig storlek på kärlet; 190 eller 370 liter. Oavsett kärlstorlek får du tömt varannan vecka. Kostnaden påverkas också av hur långt från vägen du placerar ditt kärl på tömningsdagen.

När ditt matavfall blandas med ditt restavfall försvinner möjligheten att förvandla matavfallet till biobränsle. Ditt val av abonnemang är sämre för miljön och har därför högre avgift eftersom vi har en miljöstyrande taxa.

Exempel på osorterat mat- och restavfall:

  • matavfall och matrester
  • blöjor
  • kattsand
  • dammsugarpåsar
  • kuvert
  • disktrasor
  • bomullstops
  • mindre mängder med invasiva artter, till exempel blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka eller parkslide

Vad ingår i restavfall?

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

Restavfall