Juneavfalls logotyp

Servicegaranti, avfall och återvinning

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i June Avfall och Miljös tjänster och service gentemot invånarna i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Vi hämtar, tar emot och behandlar avfall året om.

Hämtning av grovavfall

Vårt löfte:

När du vill bli av med kasserade möbler eller annat skrymmande avfall, det vill säga avfall som inte ryms i ett avfallskärl, lovar vi att hämta vid din tomtgräns inom en vecka efter beställning – mot hämtningsavgift.

Vårt villkor:

Allt som går att göra paket av är paketerat. Paketet får inte väga mer än 25 kg och vara högst 1,2 meter långt. Möbler, cyklar, toalettstolar och liknande tar vi med som de är.

Vitvaror och tungt avfall

Vårt löfte:

När du vill bli av med ditt gamla kylskåp, din frys, spis, disk-och/eller tvättmaskin lovar vi att utan kostnad hämta inom tre veckor efter beställning.

Vårt villkor:

Varorna är utburna till plats, i regel tomtgräns, där hämtbilen kan stanna.

Slamtömning

Vårt Löfte:

Om du plötsligt får fullt i brunnen eller tanken på ditt enskilda avlopp lovar vi att komma och tömma inom 24 timmar efter det att du kontaktat oss på telefon.

Vårt villkor:

Ordna så att det går att köra slambilen fram till avloppsbrunnen eller tanken, att brunnen är markerad och möjlig att tömma, samt att väg och brunn är skottade om det är snö.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

ska du ringa eller skicka e-post till oss. Telefon 036-17 1900 e-post info@juneavfall.se

Om vi inte fullgjort vårt uppdrag:

  • då hämtar vi grovavfallet utan kostnad
  • då hämtar vi vitvarorna och det tunga elavfallet utan dröjsmål
  • då tömmer vi brunnen utan kostnad