Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Nya avfallsföreskrifter – förslag

Här kan du läsa vårt förslag till nya avfallsföreskrifter för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Har du synpunkter på förslaget?

Undrar du varför vi reviderar avfallsföreskrifterna som nyligen blivit antagna? Vi anpassar dem till förändringar i vår verksamhet och till ny lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2025.

Samråd och utställning för granskning pågår från den 11 juni 2024 till den 31 juli 2024. Under denna period finns förslaget till nya avfallsföreskrifter tillgängligt på vår webbplats samt utställda på följande platser:

  • Utställningshallen vid Jönköpings kommuns reception i Juneporten
  • Habo Bibliotek
  • Kommunhuset i Mullsjö

Vi vill ha dina skriftliga synpunkter senast den 31 juli 2024. Du kan lämna dina synpunkter till oss på två sätt:

Märk e-post eller brev med ”Avfallsföreskrifter”.

Om du har frågor om förslaget till nya avfallsföreskrifter eller vill ha mer information, välkommen att kontakta någon av oss vid June Avfall & Miljö:

Hanna Friman, verksamhetsutvecklare:
hanna.friman@juneavfall.se

Caroline Svensson, utvecklingschef:
caroline.svensson@juneavfall.se

Vad händer med synpunkterna?

Efter samråd och utställning kommer de inkomna synpunkterna att arbetas in i förslaget till nya avfallsföreskrifter. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om de nya avfallsföreskrifterna.

Här kan du läsa det nya förslaget

Föreskrifter för avfallshantering – förslag Pdf, 278.2 kB.