Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Omslag på dokument med föreskrifter.

Nya avfallsföreskrifter – förslag

Här kan du läsa vårt förslag till nya avfallsföreskrifter för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Har du synpunkter på förslaget?

Undrar du varför vi reviderar avfallsföreskrifterna som nyligen blivit antagna?
Vi anpassar dem till den nya och kommande lagstiftningen.

Förslag till nya avfallsföreskrifter Pdf.

Samråd och granskning pågår från den 1 juni 2023 till den 30 juni 2023. Under denna period kommer förslaget till nya avfallsföreskrifter finnas tillgängliga här på vår webbplats samt på följande platser:

  • Utställningshallen vid Jönköpings kommuns reception i Juneporten
  • Habo Bibliotek
  • Kommunhuset i Mullsjö

Vi vill ha dina skriftliga synpunkter senast den 30 juni 2023. Du kan lämna dina synpunkter till oss på två sätt:

E-post: hanna.friman@juneavfall.se

Brev: June Avfall & Miljö AB, Box 659, 551 19 JÖNKÖPING

Märk e-post eller brev med ”Avfallsföreskrifter”.

Om du har frågor om förslaget till nya avfallsföreskrifter eller vill ha mer information, kontakta någon av oss vid June Avfall & Miljö:

Hanna Friman, verksamhetsutvecklare:
hanna.friman@juneavfall.se

Caroline Svensson, utvecklingschef:
caroline.svensson@juneavfall.se