Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Elavfall på en sortergård.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

För att du som företag ska kunna lämna elavfall på våra sortergårdar måste du ha med dig ett avlämnarintyg från El-Kretsen. Om du endast ska lämna elavfall kan du bli befriad från besöksavgiften under förutsättning att du kontaktar personalen på gården innan du lämnar något avfall och har med dig ett korrekt avlämnarintyg. Länk till formulär för avlämnarintyg finns längst ner på sidan.

Intyget ger verksamheten rätt att lämna elavfall på sortergårdarna. Det kan till exempel gälla kyl/frys, batterier, lysrör eller TV-apparater. Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle.

Har du olika avfallstyper?
Kommer du lämna elavfall flera gånger?
Kom ihåg att ta med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfalltyp.

Varför avlämnarintyg?

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Därför ska alla verksamheter ha med sig ett avlämnarintyg när de lämnar sitt elavfall på våra sortergårdar. Vi är insamlare av farligt avfall där elavfall ingår. Vi tar emot avfallet på våra sortergårdar innan det transporteras vidare till en återvinningsanläggning för demontering. Insamlingen organiseras i samarbete med det rikstäckande insamlingssystemet El-Kretsen som också sköter vår rapportering med hjälp av avlämnarintygen.

Rapporterna visar hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet.

Gör så här när du lämnar elavfall?

  • Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats.
  • Intyget kommer per e-post. Skriv ut och ta med intyget eller visa upp det med hjälp av qr-kod i din telefon.
  • Visa ditt elavfall och ditt avlämnarintyg för personalen på sortergården.
  • Personalen kontrollerar ditt avlämnarintyg och elavfall.
  • Lämna ditt avfall på anvisad plats.

Bra att veta

Personalen på sortergården har rätt att neka dig att lämna ditt elavfall på sortergården om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt 3§ 6 kap Avfallsförordningen.

På dessa sortergårdar tar vi inte emot ditt elavfall

Vi saknar möjlighet att ta emot elavfall från företag på sortergårdarna Bottnaryd, Kaxholmen, Tenhult och Visingsö.

Fyll i formulär för att ansöka om ett avlämnarintyg

På El-Kretsens webbplats finns ett formulär där du fyller i uppgifterna kring verksamheten och det farliga avfallet. Där finns mer information om de nya reglerna och om branschorganisationernas gemensamma tjänst; företaget El-Kretsen.

Avlämnarintyg Länk till annan webbplats.