Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En person lämnar verksamhetsavfall vid en container.

Verksamhetsavfall på sortergården

Alla behöver betala för att lämna avfall på sortergården. Avgifterna täcker de kostnader vi får när vi hanterar avfallet. Hushållen betalar via avfallstaxan, företag och verksamheter betalar separat.

Våra sortergårdar är i första hand till för invånarna i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Men företag och verksamheter har också möjlighet att lämna mindre mängder verksamhetsavfall, de kan även vända sig till den privata avfallsmarknaden. Du är betalningsskyldig oavsett vilket fordon du kör.

Besöksavgift för verksamhetsavfall eller sortergårdskort

Vi har två olika betalsystem för dig som lämnar verksamhetsavfall. Det ena betalsystemet gäller från och med den 3 januari 2022, för företag med organisationsnummer, där alla besök med företagsregistrerad lätt lastbil registreras och faktureras automatiskt. Det andra betalsystemet är sortergårdskort som gäller enskild firma och för dig som lämnar verksamhetsavfall med till exempel en tjänstebil.

Läs om hur det nya systemet fungerar

Besöksavgift för lätta lastbilar

Här hittar du mer information om

Sortergårdskort

Det här få du lämna på sortergården

Företag får lämna många avfallsslag vid sortergårdarna men det finns vissa undantag. Här hittar du exempel på vad du får och inte får lämna.

Verksamhetsavfall som vi tar emot

Vilka fordon är tillåtna på sortergårdarna?

Alla fordon som väger upp till 3,5 ton är tillåtna på sortergården, till exempel hantverkarfordon, personbil med släp. Traktorer är däremot inte tillåtna, oavsett vikt.

Vad får företag lämna och hur mycket?

Du får lämna upp till 15 ton avfall per år till våra sortergårdar. Detta motsvarar 30-40 gånger om du lämnar avfall med en grindkärra som får lastas upp till 450 kg.

Vilka tider får företag besöka sortergårdarna?

Företag är välkomna till alla våra sortergårdar under ordinarie öppettider måndag–fredag.

Varför ska företag betala för att lämna avfall som tillhör hushåll?

När privatpersoner anlitar ditt företag betraktas avfallet som verksamhetsavfall. Behandling av sådant avfall ingår inte i avfallstaxan.

Sortergårdarnas ordningsregler gäller

Vi kan neka ditt besök om företaget/verksamheten inte följer våra ordningsregler.

 • Följ personalens anvisningar.
 • Sortera allt efter materialslag. Töm säckar.
 • Sortergårdarna är öppna för invånare i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö samt
  för företag med sortergårdskort .
 • Tung lastbil (över 3,5 ton), traktor och truck är förbjudna.
 • Tomgångskörning är förbjuden.
 • Parkera ditt fordon så andra kommer fram.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från sortergårdarna.
 • Föräldrar ansvarar för sina barn.
 • Rökning är förbjuden. Gäller på hela området.
 • Hastighetsbegränsningen gäller på varje sortergård.