Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Nya villkor för fettavskiljare 2024

Nu väljer du själv vilken entreprenör du anlitar för tömning av din fettavskiljare, under förutsättning att den är auktoriserad av oss. Här får du veta vad det innebär.

Sedan den 1 januari 2024 kan tömning av fettavskiljare i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner utföras av flera olika entreprenörer. Det innebär att du får anlita vilken entreprenör du vill för tömning, under förutsättning att entreprenören är ansluten till vårt auktorisationssystem.

Du tecknar avtal direkt med den auktoriserade entreprenören, som bestämmer priset och fakturerar dig efter utförd tömning. Entreprenörens pris får inte vara högre än vår gällande maxtaxa. Du kommer inte att få någon faktura från oss för tömningar som är utförda efter den 1 januari 2024. Alla auktoriserade entreprenörer har varsin kundtjänst som du kan vända dig till för beställning av tömning eller övriga frågor.

Här hittar du listan med godkända avfallsentreprenörer. Vi godkänner löpande de entreprenörer som uppfyller våra krav och uppdaterar listan därefter.

Godkända avfallsentreprenörer

Här hittar du information om aktuell

Avfallstaxa