Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Första sidan på avfallstaxa 2024.

Ingen höjning av avfallstaxan 2024

För andra året i rad förblir avfallstaxan oförändrad. Detta tack vare stabil ekonomi, flera års goda resultat och ersättning från Naturvårdsverket för fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

– Många av våra invånare står inför ökande kostnader på olika områden, och därför känns det fantastiskt för oss att kunna presentera oförändrade avfallstaxor för 2024, säger Daniela Hammer, vd på June Avfall & Miljö.

– Vi är ett icke-vinstdrivande bolag och det gläder oss att våra tidigare överskott och den nya ersättningen nu gynnar våra invånare i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö, fortsätter hon.

Alla taxor i 2024 års avfallstaxa är samma som föregående år. Men vi vill uppmärksamma att vi kommer ta ut så kallad dragavgift för alla kärl som är placerade mer än 3 meter från sopbilens uppställningsplats. Tidigare fanns inte den avgiften för kärl med matavfall.

Nu ser vi fram emot det nya året, då vi tillsammans med er, fortsätter att hantera avfall som en resurs – för ett hållbart samhälle!

God jul och gott nytt år önskar
June Avfall & Miljö

Här hittar du aktuell

Avfallstaxa