Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Metallåtervinning.

Verksamhetsavfall som vi tar emot

Företag/verksamheter får lämna många avfallsslag vid sortergårdarna men det finns vissa undantag. Vilka avfallsslag du kan lämna beror på vilken sortergård du besöker. Läs därför vad som gäller på respektive sortergård.
Här hittar du exempel på vad du får och inte får lämna

Här når du de olika sortergårdarna.

Sortergårdar och öppettider

Det här tar vi emot

Byggmaterial

På Jönköping sortergård finns en byggbod där du kan lämna byggmaterial som någon annan kan få användning för. Lämna till exempel hela förpackningar med laminatgolv, oöppnad burk målarfärg, innerdörr med eller utan karm, helt handfat ...

Elavfall

För att du som företag ska kunna lämna elavfall (farligt avfall) på våra sortergårdar krävs det att företaget har ett avlämnarintyg från El-Kretsen.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Hårdplast

Vid vissa sortergårdar ska du sortera hårdplast i restavfall medan andra sortergårdar har en egen insamling för hårdplast.

Isolering

Isolering som bland annat kallas för isoleringsull, glasfiberull, isolering och konstfiber.

Metallskrot

Badkar, stålsängar, cyklar, plåtskåp med mera. All metall som inte är förpackningar och som inte innehåller elektronik eller farligt avfall.

Pant

På Jönköping och Huskvarna sortergårdar finns pantautomaterna Pantamera Express. Om du pantar 6 eller fler säckar vill vi gärna att du släpper förbi andra kunder för att undvika köbildning.

Restavfall

Mattor, plast, skumgummi, vaxat papper med mera.

Sten och betong

Speglar, planglas, gipsskivor, keramik, porslin, betong, sanitetsporslin och kakel med mera. Vid vissa sortergårdar ska du sortera gips i en egen container.

Textilier

Gardiner, dukar och kläder är exempel på textilier som kan återbrukas eller återvinnas. Huvudsaken är att de är rena. Företag och verksamheter får lämna upp till två säckar per tillfälle.

Trä

Målat/omålat trä, spånskivor, brädor och möbler.

Trädgårdskompost

Gräsklipp, kvistar och grenar från träd och buskar.

Läs mer om villkor och regler för att lämna trädgårdskompost.

Trädgårdskompost på sortergården

Wellpapp

Wellpapp, kartong med mera.

Det här tar vi inte emot på sortergården

Asbest/Eternit

Lämnas emballerat till Miljöhantering i Jönköping

Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.

Däck

Lämna till återförsäljare.

Ensilageplast

Lämna till återförsäljare.

Farligt avfall

Lämna till privat avfallsentreprenör.

Fönster

Lämna till privat avfallsentreprenör.

Köksavfall

Kan endast lämnas via avfallsabonnemang med June Avfall och Miljö AB.

Osorterat avfall

Endast sorterat avfall får lämnas till sortergården.

Tryckimpregnerat trä

Lämna till privat avfallsentreprenör.